Sint-Barbara

Meester van Koudewater, ca. 1470, beeld, BK-NM-1195

Barbara staat met haar puntschoenen op haar attribuut, waarschijnlijk haar vader, Dioscurus. Zij heeft de blik schuin naar beneden gericht, houdt de rechteronderarm iets naar boven en de linker iets omlaag. Op het golvende haar, dat langs de schouders neerhangt, draagt zij een gewonden parelband met…

Bestek nr. 217, dienst 1903, 1905

Arnaud Pistoor & Zoon, 1904, foto, NG-1976-34-F-4

Foto op karton van waterbouwkundige werken (ten behoeve van de scheiding tussen maas en waal). Tekst boven de foto, onder de foto een situatiekaartje. Opschrift; b.: 'De Nieuwe rivier en het Heusdensch kanaal 18 juni, 1904. Gesigneerd en gedateerd.

Bemaling van de Dongepolders.…

Arnaud Pistoor & Zoon, 1901, foto, NG-1976-34-H-1

Foto op karton van een electrisch gemaal (van de Donge polders). Opschrift: 'Opmetseling van het hoofdgebouw, 27 April 1901'. Gesigneerd en gedateerd.

Gezegenden in de hemel

anoniem, naar Jheronimus Bosch, 1548 - 1570, prent, RP-P-1904-868

Boven troont God op een wolk. Hij wordt omgeven door engelen. Onder rusten en spelen engelen samen met gezegenden in de hemel. Over de rivier vaart een boot. Onder de voorstelling in de marge een tweeregelige tekst in het Latijn.

Verschillende fantasiefiguren

anoniem, naar Jheronimus Bosch, 1570 - 1601, prent, RP-P-OB-19.964

Verschillende fantasiefiguren met veelal uiterlijke kenmerken van een mens. Sommige wezens hebben ook dierlijke kenmerken. Alle figuren zijn met één of meerdere voorwerpen afgebeeld, zoals een ton, een hengel en een boot. Onder de voorstelling in de marge een vierregelige tekst in het Nederlands.

Kreupele bedelaars, narren en…

anoniem, naar Jheronimus Bosch, 1570 - 1601, prent, RP-P-1906-169

Verschillende kreupele bedelaars, narren en muzikanten. Sommigen leunen op krukken of hebben een houten been. Onder de voorstelling in de marge een vierregelige tekst in het Nederlands.

Verzoeking van de H. Antonius

anoniem, naar Jheronimus Bosch, 1561, prent, RP-P-OB-3078

De H. Antonius krijgt sterke hallicunaties als gevolg van zijn kluizenaarsbestaan. Linksvoor wordt hij in zijn verblijfplaats door demonen aangevallen en meegesleurd. Op zee liggen enkele schepen, waaronder een brandend schip. Veel drenkelingen proberen zichzelf in veiligheid te brengen. Op de…

Vrede van Utrecht

anoniem, 1713, rekenpenning, NG-VG-1-2067

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Den Bosch, op voorgrond Genius van de stad met wapenschild en speer en aan haar voeten een uil binnen omschrift; afsnede: opschrift omgeven door krans van takken. Keerzijde: Vrede met palmtak, Mercuriusstaf en omgekeerde hoorn van Overvloed; links daarvan…

Theebus, glad en afgezet met…

Andreas Somers, ca. 1701 - ca. 1702, theebus, BK-15762

Rechthoekige theebus van zilver, met holle hoeken. Onversierd en afgezet met slingerranden.

Johannes de Evangelist

Meester van Koudewater, ca. 1470, beeld, BK-NM-1197

Johannes de Evangelist staat op een grondje met de linkervoet iets naar voren, het hoofd even opzij en de blik neerwaarts gericht (op de ontbrekende kelk). Hij heft de rechterhand op, de linkerarm is gebogen. Het krullende haar hangt tot op de rechterschouder. Hij draagt over een onderkleed met…