Getuigschrift voor A.M. van Schaik…

Rijksschool voor Kunstnijverheid, 1914, getuigschrift, BK-1981-81

Getuigschrift voor Alida Maria van Schaik, die de cursus kloskant volgde op de Rijksschool voor Kunstnijverheid. Getekend door I. van Eemstede-Winkler (lerares kunstnaaldwerk) en L.W. van der Meulen-Nulle (lerares kantklossen).

Diploma betreffende H.J. van Mook

Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1938, document, NG-1994-39-1

Diploma met lakzegel van de heer H.J. van Mook als lid van het Bataviaasch Genootschap. Lt. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië 1942 - 1948.

Diploma voor een benoeming tot…

anoniem, 1807 - 1809, prent, RP-P-OB-86.955

Officieel diploma voor een benoeming tot Ridder in de Koninklijke Orde van de Unie, ca. 1809. Voorgedrukt diploma waarin de naam en data niet zijn ingevuld. Bovenaan afbeeldingen van de voor- en keerzijde van het grootkruis en het geborduurde draagteken.

Diploma van de Tentoonstelling…

anoniem, 1825, prent, RP-P-1952-91

Diploma bestemd om uit te reiken op de Tentoonstelling Nationale Nijverheid in Haarlem, augustus 1825. Oningevuld exemplaar met een voorgedrukte tekst en een afbeelding van de allegorische voorstelling op de medaille als prijspenning uitgereikt op de tentoonstelling. Op de medaille kroont de…

Diploma voor P. Reuther bij zijn…

anoniem, 1807 - 1809, prent, RP-P-OB-86.954

Officieel diploma op naam van Pieter Reuther bij zijn benoeming tot Ridder in de Koninklijke Orde van de Unie, 31 juli 1809. Met het zegel van de Orde en ondertekend door de koning, grootkanselier en secretaris. Voorgedrukt diploma waarin met pen de naam en data zijn ingevuld. Bovenaan afbeeldingen…

Militair Vaardigheidsdiploma, 1916

Johan Willem van Oorschot, 1916, diploma, RP-R-1931-24

Militair Vaardigheidsdiploma, ingesteld door de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, 8 februari 1916. Oningevuld. links een burger in sportkleding met een speer in de hand, rechts een militair in uniform.

Diploma behorend bij het honorair…

1828, diploma, RP-D-2007-42-30

Diploma behorend bij het honorair lidmaatschap van het Kunstlievend Genootschap ter Aanmoediging en bevordering van Teken-, Schilder-, Graveer- en Beeldhouwkunst te Groningen, 5 augustus 1828. Aan het diploma is een medaille bevestigd.

Diploma Technische Vakvereeniging

Karel Petrus Cornelis de Bazel, ca. 1896, prent, RP-P-1935-36

Links een figuur die een hamer en een meetlat vasthoudt. Rechts tekst.

Erediploma van de vereniging 'Het…

Willem van Konijnenburg, 1901, prent, RP-P-1902-A-22896D

Erediploma door de 'Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis in den Transvaalsch-Engelschen Oorlog' toegekend aan personen die deelgenomen hebben aan hulpverlening in de hospitalen en op de slagvelden in Zuid-Afrika in de periode 1899-1901, Den Haag 30 oktober 1901. Met de handtekeningen van de…