Getuigschrift voor A.M. van Schaik…

Rijksschool voor Kunstnijverheid, 1914, getuigschrift, BK-1981-81

Getuigschrift voor Alida Maria van Schaik, die de cursus kloskant volgde op de Rijksschool voor Kunstnijverheid. Getekend door J.W.H. Berden (directeur van de school), B.W.F. van Riemsdijk (directeur Rijksmuseum), I. van Eemstede-Winkler (lerares kunstnaaldwerk), L.W. van der Meulen-Nulle (lerares…

Diploma betreffende H.J. van Mook

Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1938, document, NG-1994-39-1

Diploma met lakzegel van de heer H.J. van Mook als lid van het Bataviaasch Genootschap. Lt. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië 1942 - 1948.

Diploma voor een benoeming tot…

anoniem, 1807 - 1809, prent, RP-P-OB-86.955

Officieel diploma voor een benoeming tot Ridder in de Koninklijke Orde van de Unie, ca. 1809. Voorgedrukt diploma waarin de naam en data niet zijn ingevuld. Bovenaan afbeeldingen van de voor- en keerzijde van het grootkruis en het geborduurde draagteken.

Diploma van de Tentoonstelling…

anoniem, 1825, prent, RP-P-1952-91

Diploma bestemd om uit te reiken op de Tentoonstelling Nationale Nijverheid in Haarlem, augustus 1825. Oningevuld exemplaar met een voorgedrukte tekst en een afbeelding van de allegorische voorstelling op de medaille als prijspenning uitgereikt op de tentoonstelling. Op de medaille kroont de…

Diploma voor P. Reuther bij zijn…

anoniem, 1807 - 1809, prent, RP-P-OB-86.954

Officieel diploma op naam van Pieter Reuther bij zijn benoeming tot Ridder in de Koninklijke Orde van de Unie, 31 juli 1809. Met het zegel van de Orde en ondertekend door de koning, grootkanselier en secretaris. Voorgedrukt diploma waarin met pen de naam en data zijn ingevuld. Bovenaan afbeeldingen…

Militair Vaardigheidsdiploma, 1916

Johan Willem van Oorschot, 1916, diploma, RP-R-1931-24

Militair Vaardigheidsdiploma, ingesteld door de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, 8 februari 1916. Oningevuld. links een burger in sportkleding met een speer in de hand, rechts een militair in uniform.

Document van koning Willem III in…

Willem III (koning der Nederlanden), 1865, document, NG-MC-1889-17

Document van koning Willem III in koker en foedraal over de acties van de Medusa in 1863. Diploma in koker en roodfluwelen foedraal.

N.V. NEDERLANDSCH-INDISCHE/SPOORWEG…

Georg Rueter, 1937, prent, RP-P-1997-359

Diploma voor 25-jarig dienstverband bij de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, 1937. Tekst gevat in oranje ornamentrand. Bovenaan twee stoomtreinen; onderaan de wapens van de steden Soerabaja, Soerakarta, Semarang en Djokjakarta.

Diploma uitgereikt aan J.C.…

William Hicok Low, 1904, diploma, RP-D-2011-5

Diploma uitgereikt aan J.C. Schüller vanwege diens inzet voor de wereldtentoonstelling in St. Louis (Louisiana Purchase Exposition), 1904 ('United States of America Universal Exposition Saint Louis MDCCCCIV Commemorating the Acquisition of the Louisiana Territory Commemorative Diploma').…