Diploma Technische Vakvereeniging

Karel Petrus Cornelis de Bazel, 1934, prent, RP-P-1935-36

Links een figuur die een hamer en een meetlat vasthoudt. Rechts tekst.

Diploma behorend bij het honorair…

1828, diploma, RP-D-2007-42-30

Diploma behorend bij het honorair lidmaatschap van het Kunstlievend Genootschap ter Aanmoediging en bevordering van Teken-, Schilder-, Graveer- en Beeldhouwkunst te Groningen, 5 augustus 1828. Aan het diploma is een medaille bevestigd.

Diploma voor de cursus Druck machen…

Ben Joosten, in of voor 2009, prent, RP-P-2009-1988

De tekst 'Druck machen' in een rechthoekig kader.

Diploma uitgereikt aan J.C.…

William Hicok Low, 1904, diploma, RP-D-2011-5

Diploma uitgereikt aan J.C. Schüller vanwege diens inzet voor de wereldtentoonstelling in St. Louis (Louisiana Purchase Exposition), 1904 ('United States of America Universal Exposition Saint Louis MDCCCCIV Commemorating the Acquisition of the Louisiana Territory Commemorative Diploma').…

Diploma voor vijfentwintig jaar…

Theo Nieuwenhuis, 1916, prent, RP-P-1994-58

Een rechthoekig kader met links- en rechtsboven een Philips gloeilamp en links- en rechtsonder twee wapens. In het midden, in het kader, de tekst 'N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Diploma voor 25 jaren trouwe dienstbetrachting, Aan: [...], N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven'.

Getuigschrift voor A.M. van Schaik…

Rijksschool voor Kunstnijverheid, 1914, getuigschrift, BK-1981-81

Getuigschrift voor Alida Maria van Schaik, die de cursus kloskant volgde op de Rijksschool voor Kunstnijverheid. Getekend door J.W.H. Berden (directeur van de school), B.W.F. van Riemsdijk (directeur Rijksmuseum), I. van Eemstede-Winkler (lerares kunstnaaldwerk), L.W. van der Meulen-Nulle (lerares…

Diploma van de Vereeniging Jacob…

Pieter de Josselin de Jong, in of voor 1887, prent, RP-P-1889-A-15241

Toneelspelers in Japanse kostuums op een podium.

Document van koning Willem III in…

Willem III (koning der Nederlanden), 1865, document, NG-MC-1889-17

Document van koning Willem III in koker en foedraal over de acties van de Medusa in 1863. Diploma in koker en roodfluwelen foedraal.

N.V. NEDERLANDSCH-INDISCHE/SPOORWEG…

Georg Rueter, 1937, prent, RP-P-1997-359

Diploma voor 25-jarig dienstverband bij de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, 1937. Tekst gevat in oranje ornamentrand. Bovenaan twee stoomtreinen; onderaan de wapens van de steden Soerabaja, Soerakarta, Semarang en Djokjakarta.