Geloof met kruis en bijbel in…

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1878-A-1876

Geloof met kruis en bijbel in medaillon in rechthoekige omlijsting. Het medaillon heeft een opschrift in Latijn.

Babylonische spraakverwarring

Andries van Buysen (Sr.), naar Gerard Hoet, ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1934-126

De bouw van de toren te Babel. De mensen die aan de toren werken kunnen elkaars taal niet verstaan, dit bemoeilijkt het werk aan dit enorme bouwwerk. Illustratie voor het Oude Testament, Gen. 11, 5-9. Onder de voorstelling een titel in het Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

Huwelijksaanzoek met Venus en Amor

Andries van Buysen (Sr.), naar Jan Wandelaar, 1723, prent, RP-P-1906-3703

Venus rijdt in haar wagen getrokken door twee zwanen over het water. Ze houdt een brandend haart in haar hand. Aan de oever van het meer is een paar te zien. De man knielt voor de vrouw om haar een huwelijksaanzoek te maken. Amor schiet een van zijn pijlen op het paar af.

Portret van kanselier Mercurius…

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1909-4283

Portret van bisschop Zacharias du…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1726, prent, RP-P-1912-713

Portret van bisschop Zacharias du Mez van Thrallen met boek zittend in stoel, achter hem kromstaf en zijn wapen hangend aan een zuil. Kniestuk in ovale omlijsting. Op verso tekst in twee kolommen.

Portret van Zwitserse priester en…

François van Bleyswijck, 1681 - 1741, prent, RP-P-OB-26.649

Portret van apostolisch vicaris…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1726, prent, RP-P-1912-718

Portret van apostolisch vicaris Filips van Rouveen (Philippus Rovenius) zittend op stoel met naast zich op tafel opengeslagen bijbel en crucifix. Op de voet van een zuil is zijn wapen weergegeven. Kniestuk in ovale omlijsting. Op verso Nederlandse tekst in gotisch schrift.

Portret van apostolisch vicaris…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1726, prent, RP-P-1912-720

Portret van apostolisch vicaris Sasbout Vosmaer zittend op stoel met naast zich crucifix en kruisstaf. Zijn wapen is weergegeven op een pilaster. Kniestuk in ovale omlijsting. Het Latijnse opschrift vermeldt enkele belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. Op het verso staan twee kolommen…

David en Abjatar raadplegen God

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1916-360

David en de hogepriester Abjatar raadplegen God met behulp van de ephod die de priester op zijn borst draagt over een eventuele aanval van Saul op de stad Keila.

Koperen wasvat of spoelbekken uit…

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1908-3411

Koperen wasvat of spoelbekken uit de tempel van Salomon voor het reinigen van de offers en vaten.