59 resultaten gevonden


Cornelis Bogerts Reinier Vinkeles, 1787 - 1795, prent, RP-P-OB-85.735

Oranjegezinden verwijderen de kanonnen die door de Patriotse stadsregering op de stadswallen van Vlissingen zijn geplaatst, 2 juli 1787. Gemerkt bovenaan: XVIII.D.Pl.V.

Cornelis Bogerts, Jacobus Buys Reinier Vinkeles, 1787 - 1795, prent, RP-P-1928-37

Het Paleis te Soestdijk aangevallen door patriotten uit Utrecht maar verdedigd door een detachement Duitse troepen, 27 juli 1787. Op de voorgrond het lichaam van de doodgeschoten soldaat Christoffel Pullman.

Cornelis Bogerts Reinier Vinkeles, 1786 - 1795, prent, RP-P-OB-85.476

Openbare executie door verbranding door een beul van een exemplaar van het patriotse tijdschrift De Post van den Neder-Rhijn, op een schavot voor het oude stadhuis van Arnhem, 22 april 1786. Actie door tegenstanders van het blad waarin de vrijlating van de van moord beschuldigde korporaal van…

Cornelis Bogerts, Jacobus Buys Reinier Vinkeles, 1783 - 1795, prent, RP-P-OB-64.383

Het opblazen met buskruit van het familiegraf van de familie Van der Capellen in het Gorsselse Veld bij Zutphen, 7 augustus 1788.

Cornelis Bogerts Reinier Vinkeles, 1780 - 1795, prent, RP-P-1911-697J

De Marokkaanse gezant spreekt de Staten-Generaal toe, 26 september 1759. Gemerkt rechtsboven: XII.D.Pl.V.

Reinier Vinkeles, 1785, prent, RP-P-OB-78.394

Opstand van het Kaas- en Broodvolk te Alkmaar, 1492. Plundering van het huis van de rentmeester Klaas Korf en het doodslaan van zijn bediende.

Reinier Vinkeles, 1751 - 1816, tekening, RP-T-1898-A-3611

Scène uit het toneelstuk Don Quichot op de Bruiloft van Camacho: vier man gooien met een laken een vijfde in de lucht. Ontwerp voor een toneeldecor.

Cornelis Bogerts, Jacobus Buys Reinier Vinkeles, 1787 - 1795, prent, RP-P-OB-85.635

Interieur van de Oude Doelen te Haarlem met de beëdiging van het Genootschap Pro Aris et Focis als een van de drie bataljons van de Haarlemse schutterij, 5 april 1787.

Reinier Vinkeles, 1788, prent, RP-P-OB-83.977

Een Fransgezinde visverkoper te Deventer mishandeld en zijn huis geplunderd door oproerkraaiers, 20 september 1747. Zonder het nummer bovenaan.

Reinier Vinkeles, 1793, prent, RP-P-OB-85.822

Uittocht van patriotten uit Utrecht, in de nacht van 15 op 16 september 1787, bij het naderen van de Pruisische troepen.