uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

8 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Pieter van den Berge, 1713, prent, RP-P-OB-22.554

Vignet met huwelijkssymboliek. Een putto bindt op een altaar twee harten aan elkaar, eronder twee kussende zwanen, erboven twee duiven. Aan weerszijden branden vakkels die een banderole vasthouden met een tekst over trouw en liefde. Titelpagina uit een boek, op het verso een gedicht in boekdruk

Hendrik Smets, 1725, prent, RP-P-1935-466

Dubbelblad uit het huwelijksdicht voor Fredrik Stegman en Maria Leydack met een prent met een allegorie op het huwelijk. Een stel staat voor een reukaltaar. Naast hun Geloof, Hoop en Liefde. Het geheel is omlijst met bladranken, bomen, rook, putti en harten. Op de andere bladzijde een gedicht op de…

Mozes van Hulkenroy, 1718, prent, RP-P-BI-1098

Het interieur van de Lutherse Kerk te Haarlem tijdens een dienst. Bovenaan een portret in ovaal van Johannes Hermannus Manné, de vertaler van het boek. Onderaan een zittende vrouw met twee engelen.

Pieter van den Berge, 1713, prent, RP-P-1904-243

Een straatventer met een bak met flesjes reukwater staat tussen een vrouw en een man in en prijst zijn waar aan. Een tweede vrouw kijkt geïnteresseerd uit haar raam.

Hendrik van de Gaete Pieter van den Berge, 1712, prent, RP-P-OB-22.553

Een vrouw maakt aantekeningen in een boek. Op de achtergrond speelt een strijkorkestje, uit de hemel kijken een aantal vrouwelijke figuren naar beneden.

Pieter van den Berge, 1699, prent, RP-P-1910-3568

Een groep mannen en vrouwen zit buiten. Een vrouw staat in het midden en gooit een bal in de lucht, ze houdt een stok in haar hand. Vanuit de hemel komt bliksem op haar af.

Pieter van den Berge, 1701, prent, RP-P-1907-2979

De muze van de dichtkunst met een lier in haar hand. Met haar andere hand wijst ze op een zwaan. Op de achtergrond staan monumenten.

Pieter van den Berge, 1723, prent, RP-P-1935-465A

Een jong stel reikt elkaar de hand boven een vuurkorf. Achter de bruidegom staat Hercules, achter de Bruid een vrouw met palmtak en boek. Op een banderol een kort vers over de liefde.