55 resultaten gevonden


Pieter van den Berge, 1700 - 1702, prent, BI-1900-A-2575-4

Brinno staande op een schild wordt uitgeroepen tot leider van de Kanninefaten. Daarboven munten met afbeeldingen van Bruno, Claudius Civilis en anderen.

Pieter van den Berge, 1700 - 1702, prent, BI-1900-A-2575-9

Floris V verslaat de Friezen, eind 13e eeuw. Boven de graaf staande in een nis, onder een kleine voorstelling van de zeeslag tegen de Friezen.

Pieter van den Berge, 1700 - 1702, prent, BI-1900-A-2575-10

Man staande voor een kasteelmuur met in de handen de wapens van Heemskerk, Schoten, Zaandam, Westzaan en Krommenie.

Isaac de Moucheron, 1697, prent, RP-P-OB-76.322

Gebouw voor het vuurwerk gegeven door het stadsbestuur ter ere van het bezoek van het Russisch gezantschap met tsaar Peter de Grote aan Amsterdam, 29 augustus 1697. Stellage opgericht in het water bij de Kloveniersdoelen en Kloveniersburgwal.

toegeschreven aan Pieter van den Berge, 1700, prent, RP-P-OB-82.929

Allegorie op de Grote Noordse oorlog en de vrede van Travendal gesloten tussen Denemarken en Zweden, 18 augustus 1700. Allegorie met Orpheus spelende op een viool tussen de dieren die de strijdende partijen symboliseren. Vooraan de Hollandse Leeuw. Bij de prent behoort een vers in twee kolommen.

Pieter van den Berge, weduwe A. Tangena anoniem, 1702, prent, RP-P-OB-79.468

De dodelijke val van koning Willem III tijdens een jachtpartij, 4 maart 1702. De koning zittend op de grond wordt door omstanders overeind geholpen, achter de koning zijn paard. In het onderschrift twee regels tekst. Op het blad onder de plaat een tekst in twee kolommen.

weduwe A. Tangena anoniem, 1702, prent, RP-P-OB-82.974

Sterfbed van koning Willem III in het paleis te Londen, 19 maart 1702. De koning overlijdt aan de gevolgen van een val tijdens een jachtpartij op 4 maart. Het bed omringd door geestelijken, hoogwaardigheidsbekleders en leden van de hofhouding. Rechts in een stoel koningin Anna. Op het blad onder de…

anoniem, 1689, prent, RP-P-OB-82.664

Koning Willem III overziet het verbond tussen Wijsheid en Vrede, 1689. Met onderschrift van zes regels.

Pieter van den Berge, 1697, prent, RP-P-OB-83.562

De jageres overwint de min. Embleem waarin Cupido zijn pogingen om een vrouw te raken opgeeft omdat zij te zeer bezig is met jagen. In een decoratieve omlijsting met Cupido's en jachthonden en netten. Gemerkt linksboven: pag: 48. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om…

Pieter van den Berge, 1697, prent, BI-B-FM-077-48

Bronwater als geneesmiddel voor de zieke Actionisten. Een jongetje, een slachtoffer van de windhandel, drinkt van het water uit de bron der vergetelheid. In een decoratieve omlijsting met watervallen. Gemerkt linksboven: pag. 14. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om…