Landschap met bomen

Esaias van de Velde, 1616 - voor 1619, prent, RP-P-OB-15.540

Landschap met bomen op een vierkant formaat. Op de voorgrond staat een kale boom op de oever bij water. Een herder met schapen, een ruiter en een wandelaar lopen op een zandweg. De plaat is voor de uitgave opgewerkt met de burijn, waarschijnlijk door Van de Velde zelf.

Portret van Michiel Sparenbeek van…

Cornelis Visscher (II), 1638 - 1658, prent, RP-P-OB-62.238

Triomf van de liefde

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, ca. 1565, prent, RP-P-1891-A-16463

Op een zegewagen troont Cupido. Zijn wagen voert Jupiter mee, het prototype van de echtbreker en veroveraar. Voor de wagen wandelen klassieke dichters die over de liefde schreven: Marcellus, Ovidius en Tibullus. Naast de wagen volgen slachtoffers van de liefde: Salomo, Hercules, Piramus en Thisbe.…

Gestrande walvis bij Beverwijk,…

Jan Saenredam, 1602, prent, RP-P-OB-4635

Op het strand bij Beverwijk ligt de op 13 januari 1601 gestrande walvis. Vele toeschouwers zijn toegestroomd. Links staat een kunstenaar, waarschijnlijk Jan Saenredam zelf, het dier te tekenen. Enkele mannen zijn de potvis aan het opmeten. Een voornaam gezelschap kijkt toe. De hoofdfiguur in dat…

Portret van Frederik de Vries

Hendrick Goltzius, 1597, prent, RP-P-OB-10.353

Frederik de Vries (gest. 1613) was door zijn vader, de schilder Dirck de Vries, aan de zorg van Goltzius toevertrouwd. Goltzius maakte een portret van de jongen samen met een hond, en stuurde dit naar Frederiks vader, die in Venetië verbleef. De jachthond, die vaak door Goltzius is getekend, was…

God beveelt Jona om naar Nineve te…

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1566, prent, RP-P-1988-297-8

Jona staat aan de kustlijn en kijkt naar God die op een wolk ligt. God geeft Jona de opdracht naar Nineve te gaan. Aan de kademuur ligt het schip waarmee Jona vlucht. Op het water is te zien hoe Jona later overboord wordt gegooid en door een vis wordt opgeslokt. Onder de voorstelling een verklarende…

Nebukadnessar beschuldigt Sadrach,…

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1565, prent, RP-P-1988-297-2

Twee mannen rapporteren aan Koning Nebukadnessar dat Sadrach, Mesach en Abednego niet willen buigen voor het gouden beeld dat de koning heeft laten oprichten. Links het gouden standbeeld en een mensenmassa die het beeld aanbidt. Sadrach, Mesach en Abednego blijven staan. Op de achtergrond een…

Job ontvangt geschenken

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1563, prent, RP-P-1988-297-19

De broers en zussen van Job, en de mensen die Job vroeger kenden, komen naar hem en ze geven hem geschenken. Gasten bieden gouden ringen en vee aan. Op de achtergrond deelt Job een maaltijd met zijn gasten. Onder de voorstelling een verklarende tekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een…

Titelpagina voor: A. Pz. Loosjes,…

Reinier Vinkeles, 1809, prent, RP-P-OB-65.271

Titelpagina met een wereldbol, waarbij vier putti staan die de vier tijdperken in het leven van de vrouw representeren.