88 resultaten gevonden


Pieter van den Berge, 1694 - 1737, prent, RP-P-1939-265

Minerva met helm en harnas, gewapend met een speer en een schild, vliegend.

David Fransz. van Hoogstraten Pieter van den Berge, 1699, prent, RP-P-1907-2978

Borstbeeld van de pastoor van de remonstrants gemeente te Amsterdam Johannes Brandt op 39-jarige leeftijd. Onder het portret zijn naam en functie en een vers van David Hoogstraten in het Latijn over Brandts leven.

Pieter van den Berge, 1694 - 1737, prent, RP-P-1907-2632

Gezicht op het Koninklijk Paleis te Lissabon vanuit de rivier de Taag gezien. Op de rivier varen zeilschepen. Met een onderschrift in vier talen.

Pieter van den Berge, 1694 - 1737, prent, RP-P-1907-2637

Gezicht op de Portugese stad Coimbra. Met een onderschrift in vier talen.

Pieter van den Berge, 1695 - 1697, prent, RP-P-1890-A-15892

Een jonge vrouw houdt een bos bloemen in haar hand, uit haar andere hand valt een bloemslinger. Naast haar staat een jongetje. Prent uit een serie van vier prenten die de vier seizoenen uitbeelden. Onder elke prent een vers van twee regels op Willem III van Oranjes heldendaden.

Pieter van den Berge, 1694 - 1737, prent, RP-P-1913-3575

Studieblad met links boven een moeder met kind op haar arm, rechts een figuur met een pluim op haar hoofd, onder een engel met een vaas in zijn handen en twee studies van handen.

anoniem, Pieter Schenk Pieter van den Berge (I), in of voor 1689 - 1713, prent, RP-P-1890-A-15272

Een boerin uit Molkwerum staat met haar zoontje voor een vaart. De boerin draagt een rok met een wit schort en een puntmuts, het jongetje draagt een wijde kniebroek en een ronde muts. Prent uit een serie prenten naar Pieter van den Berge met dorpelingen die klederdrachten dragen.

Pieter Persoy, Jaques Le Moine de l’Espine Pieter van den Berge, 1669 - in of voor 1689, prent, RP-P-1900-A-21946

Een man gekleed in een visserspij staat aan het water tussen koopwaar. Op de achtergrond een rij huisjes. Prent uit een serie van 10 prenten met dorpelingen die klederdrachten dragen.

Pieter van den Berge, 1694 - 1737, prent, RP-P-1903-A-23876

Een prent met twee voorstelling onder elkaar. Boven de verdrijving van Hagar en haar zoon Ismaël. Abraham stuurt Hagar weg, een dienstmaagd geeft Ismaël eten mee. Bij de ingang van het huis staat Sara, Abrahams tweede vrouw, en kijkt naar de scène. Onder de terugkeer van de verloren zoon. De…

Isaac de Moucheron, 1697, prent, RP-P-OB-76.322

Gebouw voor het vuurwerk gegeven door het stadsbestuur ter ere van het bezoek van het Russisch gezantschap met tsaar Peter de Grote aan Amsterdam, 29 augustus 1697. Stellage opgericht in het water bij de Kloveniersdoelen en Kloveniersburgwal.