229 resultaten gevonden


Pieter van den Berge, 1697, prent, RP-P-OB-82.900

Allegorie op de Vrede van Rijswijk gesloten op 20 september 1697 tussen Frankrijk en de geallieerden. Links wordt de Franse maagd terug verwelkomd en omhelsd tussen de maagden van de andere koninkrijken. In het midden Mercurius boven een groep van allegorische vrouwenfiguren. Rechts op de…

Isaac de Moucheron, 1697, prent, RP-P-OB-76.322

Gebouw voor het vuurwerk gegeven door het stadsbestuur ter ere van het bezoek van het Russisch gezantschap met tsaar Peter de Grote aan Amsterdam, 29 augustus 1697. Stellage opgericht in het water bij de Kloveniersdoelen en Kloveniersburgwal.

toegeschreven aan Pieter van den Berge, 1700, prent, RP-P-OB-82.929

Allegorie op de Grote Noordse oorlog en de vrede van Travendal gesloten tussen Denemarken en Zweden, 18 augustus 1700. Allegorie met Orpheus spelende op een viool tussen de dieren die de strijdende partijen symboliseren. Vooraan de Hollandse Leeuw. Bij de prent behoort een vers in twee kolommen.

weduwe A. Tangena anoniem, 1702, prent, RP-P-OB-82.974

Sterfbed van koning Willem III in het paleis te Londen, 19 maart 1702. De koning overlijdt aan de gevolgen van een val tijdens een jachtpartij op 4 maart. Het bed omringd door geestelijken, hoogwaardigheidsbekleders en leden van de hofhouding. Rechts in een stoel koningin Anna. Op het blad onder de…

Pieter van den Berge, 1702, prent, RP-P-1912-299

Bezoek van Frederik I koning van Pruisen aan Amsterdam, 26 juli 1702. De koning wordt op het dek van een schuit voor een brug ontvangen door de burgemeesters De Roever, Witsen en Teylingen. Op het blad onder de plaat een vers.

Pieter van den Berge, 1695, prent, RP-P-OB-76.288

Lijkstatie van de overleden koningin Maria Stuart, gehouden in Londen op 5 maart 1695. Met een opschrift met pen onder de voorstelling geschreven. De prent behoort waarschijnlijk bij de groep van drie prenten over de dood van Maria Stuart, geëtst en uitgegeven door Pieter van den Berge in 1695.

anoniem, Peter Paul Rubens Theodoor van Thulden, 1694 - 1737, prent, RP-P-OB-66.729

De verloren zoon wordt door twee mannen de herberg en het bordeel uitgezet, omdat zijn geld op is. Naast hem een hond.

anoniem, Peter Paul Rubens Theodoor van Thulden, 1694 - 1737, prent, RP-P-OB-66.731

De verloren zoon keert terug naar huis en wordt verwelkomd door zijn vader, die hem in zijn armen neemt.

Pieter van den Berge, 1701, prent, RP-P-1935-461

Borstbeeld van de kunst en rariteitenverzamelaar Jacob de Wilde op 56-jarige leeftijd. Op de achtergrond zijn delen van zijn kabinet te zien. In zijn hand houdt hij een laatje met stenen. Onder het portret een vers van vier regels in het Latijn door J. van Broekhuizen welke het portret beschrijft.

Pieter van den Berge, 1723, prent, RP-P-1935-465B

Gedicht met een uitlegging van de titelplaat van het werk.