82 resultaten gevonden


Pieter van den Berge, 1723, prent, RP-P-1935-465B

Gedicht met een uitlegging van de titelplaat van het werk.

Pieter van den Berge, 1694 - 1737, prent, RP-P-1913-3575

Studieblad met links boven een moeder met kind op haar arm, rechts een figuur met een pluim op haar hoofd, onder een engel met een vaas in zijn handen en twee studies van handen.

Pieter van den Berge, 1697, prent, RP-P-OB-83.562

De jageres overwint de min. Embleem waarin Cupido zijn pogingen om een vrouw te raken opgeeft omdat zij te zeer bezig is met jagen. In een decoratieve omlijsting met Cupido's en jachthonden en netten. Gemerkt linksboven: pag: 48. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om…

Pieter van den Berge, 1697, prent, RP-P-OB-83.558

Het actiescheepje van Madame Compagnie en Monsieur Bubbels raakt in zwaar weer. Embleem met een bootje op zee, in een omlijsting metvissen, zeewezens en twee in elkaar grijpende handen met een hart als teken van huwelijkse trouw. In het onderschrift een vers van vier regels. Linksboven sporen van…

Pieter van den Berge, 1697, prent, RP-P-OB-83.561

Het verdorde en stervende actieboompje. De Hoop bij een verdorde boom. In een decoratieve omlijsting met personificaties van de Hoop met ankers en bloemen. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om en onder de plaat staan vijf verzen. Prent 42 in de serie Tafereel der…

Pieter van den Berge, 1697, prent, RP-P-OB-83.564

De Bubbeljongen op jacht. Een door de windwandel berooide naakte jongen jaagt met een fakkel op een leeuw en eenhoorn. In een decoratieve omlijsting met leeuwen en herten. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om en onder de plaat staan vijf verzen. Prent 44 in de serie…

Pieter van den Berge, 1696 - 1698, prent, RP-P-AO-28-52

Een man met een fakkel kondigt de executie van de oproermakers van het aansprekeroproer aan. Op de achtergrond is rechts de Waag in Amsterdam te zien. Uit het raam van de benedenverdieping hangen vijf lichamen. Links is het galgenveld met de rest van de oproermakers. Rechts onder slaan de schutters…

Pieter van den Berge, 1695 - 1697, prent, RP-P-1890-A-15889

Een jonge vrouw houdt in haar handen een korenaren en een twijg met vruchten. Een jongetje naast haar grijpt naar de vruchten. Zomer uit een serie van vier prenten die de vier seizoenen uitbeelden. Onder elke prent een vers van twee regels op Willem III van Oranjes heldendaden.

Hendrik Smets, 1725, prent, RP-P-1935-466

Dubbelblad uit het huwelijksdicht voor Fredrik Stegman en Maria Leydack met een prent met een allegorie op het huwelijk. Een stel staat voor een reukaltaar. Naast hun Geloof, Hoop en Liefde. Het geheel is omlijst met bladranken, bomen, rook, putti en harten. Op de andere bladzijde een gedicht op de…

Pieter van den Berge, 1694 - 1737, prent, RP-P-1907-2634

Voorbereiding voor een stierengevecht op het voorplein van het Koninklijk Paleis te Lissabon. Er zijn tribunes voor het publiek neer gezet en in het midden van het plein staat een vlaggenstok. Soldaten marcheren op het plein. Met een onderschrift in vier talen.