37 resultaten gevonden


Pieter van den Berge anoniem, 1713 - 1737, prent, RP-P-1908-4457

Portret van de jonge Filips V, koning van Spanje in harnas. In randschrift zijn naam en titel en onder het portret zijn wapen.

Pieter van den Berge, 1713, prent, RP-P-OB-22.554

Vignet met huwelijkssymboliek. Een putto bindt op een altaar twee harten aan elkaar, eronder twee kussende zwanen, erboven twee duiven. Aan weerszijden branden vakkels die een banderole vasthouden met een tekst over trouw en liefde. Titelpagina uit een boek, op het verso een gedicht in boekdruk

Hendrik Smets, 1725, prent, RP-P-1935-466

Dubbelblad uit het huwelijksdicht voor Fredrik Stegman en Maria Leydack met een prent met een allegorie op het huwelijk. Een stel staat voor een reukaltaar. Naast hun Geloof, Hoop en Liefde. Het geheel is omlijst met bladranken, bomen, rook, putti en harten. Op de andere bladzijde een gedicht op de…

Pieter van den Berge, 1723, prent, RP-P-1935-465B

Gedicht met een uitlegging van de titelplaat van het werk.

Pieter van den Berge, 1701, prent, RP-P-1935-461

Borstbeeld van de kunst en rariteitenverzamelaar Jacob de Wilde op 56-jarige leeftijd. Op de achtergrond zijn delen van zijn kabinet te zien. In zijn hand houdt hij een laatje met stenen. Onder het portret een vers van vier regels in het Latijn door J. van Broekhuizen welke het portret beschrijft.

Pieter van den Berge, weduwe A. Tangena anoniem, 1702, prent, RP-P-OB-79.468

De dodelijke val van koning Willem III tijdens een jachtpartij, 4 maart 1702. De koning zittend op de grond wordt door omstanders overeind geholpen, achter de koning zijn paard. In het onderschrift twee regels tekst. Op het blad onder de plaat een tekst in twee kolommen.

weduwe A. Tangena anoniem, 1702, prent, RP-P-OB-82.974

Sterfbed van koning Willem III in het paleis te Londen, 19 maart 1702. De koning overlijdt aan de gevolgen van een val tijdens een jachtpartij op 4 maart. Het bed omringd door geestelijken, hoogwaardigheidsbekleders en leden van de hofhouding. Rechts in een stoel koningin Anna. Op het blad onder de…

Pieter van den Berge, 1702, prent, RP-P-1912-299

Bezoek van Frederik I koning van Pruisen aan Amsterdam, 26 juli 1702. De koning wordt op het dek van een schuit voor een brug ontvangen door de burgemeesters De Roever, Witsen en Teylingen. Op het blad onder de plaat een vers.

Pieter van den Berge, 1701 - 1723, tekening, RP-T-1899-A-4202

Het bezoek van Prins Eugenius van Savoie, begeleid door de Gedeputeerde te velde Vleertman en andere heren aan de kunstkoper Jan Pietersz. Zomer te Amsterdam (April 1701?). De prins bekijkt knielend een schilderij dat voor hem op een stoel staat en door Pieter van den Berghe vastgehouden wordt.

Hendrik van de Gaete Pieter van den Berge, 1712, prent, RP-P-OB-22.553

Een vrouw maakt aantekeningen in een boek. Op de achtergrond speelt een strijkorkestje, uit de hemel kijken een aantal vrouwelijke figuren naar beneden.