Bronzen wierookvat uit het klooster…

Albert Martin, 1872 - 1875, prent, BI-1924-0094-28

Bronzen wierookvat uit het klooster te Nes en eikenhouten pijpenbewaarder met het wapen van het geslacht van Aylva.

Gedenknaald voor de Vrede van…

anoniem, 1800 - 1899, prent, RP-P-OB-82.904

Gedenknaald in het Rijswijkse bos opgericht in 1792 op de plaats waar vroeger het Huis ter Nieuburch heeft gestaan, waar de Vrede van Rijswijk is gesloten op 20 september 1697 tussen Frankrijk en de geallieerden. Met een gezicht op het paleis in vogelvluchtperspectief. Deel van een blad genomen uit…

Galerij in de kerk van Oosterend…

Albert Martin, 1870 - 1875, prent, BI-1924-0094-8

Galerij of kraak in de kerk van Oosterend uit 1554.

Grafzerk in de kerk te Schettens…

Albert Martin, 1871, prent, BI-1924-0094-20

Grafzerk in de kerk te Schettens van Sybrand van Osinga, grietman van Woenseradeel, dijkgraaf enz, overleden 1623, en van zijn vrouw, Atke van Aggema, overleden 1619.

Reproductie van de prent waarop de…

& Stewart, G. Waterston Sons, naar Wierix, naar Maerten de Vos, 1877, prent, RP-P-OB-79.709

Reproductie van de prent waarop de sleutels van de citadel worden door Bourse overgedragen aan Liedekercke, 23 augustus 1577. Liedekercke, Bourse en Roeck omringd door soldaten, op de achtergrond de citadel. Voorstelling in een rond medaillon met ornamentele allegorische omlijsting met bovenaan de…

Oude Friese stads- en…

Albert Martin, 1873 - 1875, prent, BI-1924-0094-14

Negen oude Friese stads- en grietenijzegels.

Meester Jan de Haen, heraut van De…

L. van Peteghem, naar Frans Floris (I), 1859 - 1861, prent, BI-B-FM-010-5

Meester Jan de Haen, heraut van De Violieren, te paard, 1561. Boven het zegel van de rederijkerskamer De Roos te Leuven. Plaat V in een map met 35 genummerde platen, de meeste naar de illustraties in de oorspronkelijke uitgave van het Landjuweel van Antwerpen in 1561.

Plaque met vers op het walvisbeen…

Pieter van Looy, naar Karel van Mander (I), 1879, tekening, RP-T-00-3604

Plaque met vers van vier regels behorend bij het walvisbeen teruggebracht door Jan Huygen van Linschoten van zijn reis naar het noorden in 1595 en in 1596 geschonken aan zijn geboortestad, bewaard op het stadhuis van Haarlem. Plaque versierd met menselijke figuren, festoenen en rolwerk.

Rebus van De Bloeiende Wijngaard…

L. van Peteghem, naar anoniem, 1859 - 1861, prent, BI-B-FM-010-33

Rebus van De Bloeiende Wijngaard, rederijkerskamers van Berchem, 1561. Plaat XXXIII in een map met 35 genummerde platen, de meeste naar de illustraties in de oorspronkelijke uitgave van het Landjuweel van Antwerpen in 1561.

Blazoen van Den Vierighen Doorn of…

L. van Peteghem, naar anoniem, 1859 - 1861, prent, BI-B-FM-010-25

Blazoen van Den Vierighen Doorn of Mozes Doorn, rederijkerskamers van 's-Hertogenbosch, 1561. Plaat XXV in een map met 35 genummerde platen, de meeste naar de illustraties in de oorspronkelijke uitgave van het Landjuweel van Antwerpen in 1561.