Portret van Lucas Vorsterman I

Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-BI-7417

De schilder en graveur Lucas Vorsterman I (1595-1675 ): kniestuk, naar rechts. Vorsterman was al op 12-jarige leeftijd werkzaam als graveur. In 1617 of 1618 kwam hij als leerling in het atelier van de Antwerpse kunstenaar Peter Paul Rubens, waar hij in 1620 de meestertitel kreeg. Rubens liet…

Scènes uit het leven van de heilige…

onbekend, 1640 - 1659, prent, RP-P-OB-78.024

Scènes uit het leven van de heilige Bonifatius, platen III en IV. De heilige als een jonge man. Derde prent in een serie prenten over het leven van de heilige Bonifatius, bestaande uit een grote afbeelding van de heilige gevolgd door 8 platen met telkens twee kleinere genummerde voorstellingen onder…

Beleg van Breda, 1624-1625

anoniem, 1624 - 1625, prent, RP-P-AO-16-44

Kaart met het beleg van Breda door het Spaanse leger onder Spinola, 27 augustus 1624 tot 5 juni 1625. Met de versterkingen om de stad, met omliggende land en optrekkende Spaanse legers vanuit het legerkamop te Ginneken. Opschriften in de voorstelling in het Nederlands.

Beleg van Breda, 1624

anoniem, 1624, prent, RP-P-OB-81.091

Het beleg van Breda door het Spaanse leger onder Spinola, 27 augustus 1624 tot 5 juni 1625. Plattegrond van de stad met de omcirkeling door de belegerende troepen. Linksboven de legenda 1-10 in het Nederlands. Gedrukt onder de plaat een tekst in 3 kolommen in het Duits, met de legenda's 1-9 en A-D.

Het mirakel van Amsterdam, 1345

anoniem, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1727 - 1729, prent, RP-P-OB-78.213

Het mirakel van Amsterdam, 15 maart 1345. Drie afbeeldingen: de zieke man in bed krijgt het laatste sacrament toegediend (1); de vrouw haalt de ongeschonden hostie uit uit vuur, hierbij twee engelen (2) en wapen van Amsterdam, de hostie tussen de vlammen en het wapen van Holland (3). Hierbij drie…

Het spel om Schenckenschans,…

anoniem, 1635 - 1636, prent, RP-P-OB-81.396A

Spotprent op de strijd om Schenckenschans in de jaren 1635-1636. Frederik Hendrik en de kardinaal infant Ferdinand dobbelen aan een tafel om het fort. Hierbij ook aanwezig zijn de paus, de bisschoppen van Mainz en Keulen, de koning van Spanje, de keizer, de koning van Frankrijk en kardinaal…

Scènes uit het leven van de heilige…

onbekend, 1640 - 1659, prent, RP-P-OB-78.030

Scènes uit het leven van de heilige Bonifatius, platen XV en XVI. Dood en begrafenis van Bonifatius. Negende en laatste prent in een serie prenten over het leven van de heilige Bonifatius, bestaande uit een grote afbeelding van de heilige gevolgd door 8 platen met telkens twee kleinere genummerde…

Isabella Clara Eugenia schiet naar…

anoniem, 1615, prent, RP-P-OB-80.805

Isabella Clara Eugenia schiet naar de papegaai bij de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk te Brussel, 15 mei 1615. Grote menigte verzameld op het plein voor de kerk en op straat. In de lucht engelen met een banderol met opschrift in het Latijn. Aparte plaat met het onderschrift de titels en de legenda…

Tien Hollandse en Zeeuwse schepen…

anoniem, 1612, prent, RP-P-OB-80.706

De Vlaamse kust met tien Hollandse en Zeeuwse schepen liggend voor anker bij Duinkerke, ca. 1605. Met een profiel van de stad met de namen van de belangrijkste gebouwen. Bovenaan een cartouche met opschriften in het Latijn en Nederlands. Rechtsonder genummerd: 72. Volgens Muller betreft het een…

Christus aan het kruis

anoniem, 1600 - 1700, prent, RP-P-2005-172

Christus aan het kruis. Links en rechts Maria en Johannes. Aan de voet van het kruis de knielende Maria Magdalena.