Portret van Lucas Vorsterman I

Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-BI-7417

De schilder en graveur Lucas Vorsterman I (1595-1675 ): kniestuk, naar rechts. Vorsterman was al op 12-jarige leeftijd werkzaam als graveur. In 1617 of 1618 kwam hij als leerling in het atelier van de Antwerpse kunstenaar Peter Paul Rubens, waar hij in 1620 de meestertitel kreeg. Rubens liet…

Mars, Venus en Cupido

Lucas van Leyden, 1530, prent, RP-P-OB-1722

Venus zittend op bank met Cupido naast haar. Rechts van haar Mars, steunend op een groot zwaard, helm en schild voor hem op de grond.

Embleem met de weg naar het eeuwig…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2039

Embleem met man die afstand doet…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2041

Een man knielt voor Christus die hem zijn wonden toont. De man maakt een armgebaar waarmee hij afstand doet van zijn aardse bezittingen. In het landschap zijn voorbeelden weergegeven van christenen die zich op de juiste manier wijden aan het geloof zoals geestelijken of een kluizenaar.

Embleem met engel die aan man toont…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2046

Een engel toont een man dat hij moet leven naar het voorbeeld van heiligen. In een tuin bij een klooster knielt een groep heiligen in gebed. Uit de hemel met de Heilige Drieëenheid straalt licht op hen neer.

Embleem met man die zijn vrienden…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2053

Een man raadt zijn vrienden aan om in deugd te leven. De duivel en een goddeloze trekken aan een steeds dikker wordend koord dat staat voor de verleiding van een leven in zonde waarmee de man moet breken. Een engel wijst de goede weg naar het eeuwige leven. In het landschap zijn onder andere de…

Embleem met verering van Heilige…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2058

De heilige Franciscus van Assisi wordt vereerd met palmtakken. De mens moet zijn voorbeeld volgen en in deugd leven om vrede in het hart te kennen en geeerd te worden.

Embleem met man die portret…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2060

Een man schildert op aanwijzing van een engel het portret van Christus op de kruisweg. De man stelt daarmee een voorbeeld voor zichzelf hoe ook hij in deugd kan leven, aldus het meditatievoorschrift in de uitgave. In het landschap draagt Christus zijn kruis de Calvarieberg op en velen volgen hem met…

Embleem met man die God dankt voor…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2065

Een engel toont een man dat alle goede daden van God redenen zijn voor het tonen van dankbaarheid in zijn gebed.

Blinde man wordt door de hostie…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1590 - 1633, prent, RP-P-OB-26.743

Blinde man wordt genezen na een bezoek aan het altaar met de hostie in de Oude Kerk te Amsterdam en kan tot verbazing van iedereen weer zien. Dit onverklaarbare wonder wordt beschreven in de twee verzen in Latijn en Nederlands.