Kaart van Suriname

Alexander de Lavaux, 1737, kaart, NG-539

Kaart van Suriname met rijkversierde rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Sociëteit van Suriname, met bladranken, bloemen en vruchten. Het wapen onderaan (samengesteld uit de wapens van Amsterdam, de WIC en de familie Sommelsdijck) met twee Surinaamse mannen als…

Kaart van de aanval op Elmina, 1828

H.W.A. van Rappard, naar F. Last, 1828, tekening, NG-1998-9

Kaart van het kustgebied van Guinea (Ghana) rond Elmina en deel van het achterland. Rechts een rivier. Op de landtong zijn gebouwen aangegeven waaronder het fort Sint George. In het binnenland zijn wegen getekend met aanliggende plaatsen. Verder zijn met grijze cirkels bergen aangeduid. Op de kaart…

Plattegrond van Casale Monferrato

anoniem, 1735, prent, BI-B-FM-090-215

Plattegrond van de versterkingen rond de Italiaanse stad Casale Monferrato. Onderdeel van een atlas met 223 kaarten van landen en steden en oorlogstaferelen in Europa in de periode ca. 1690-1735.

Slag bij Oudenaarde, 1708

anoniem, 1735, prent, BI-B-FM-090-155

Kaart met de slagordes van de troepen bij de slag bij Oudenaarde, een overwinning van de Geallieerden onder de hertog van Marlborough en de prins van Savoye op de Fransen, 11 juli 1708. Rechtsonder een trofee met de Faam die op haar bazuin blaast met een olijftak in haar rechterhand. Onderaan twee…

Kampement van de Pruisen te…

anoniem, 1790 - 1792, prent, RP-P-OB-85.814

Kaart met de ligging van het kampement van de Pruisische troepen bij Tienhoven op 18 september 1787. Onderdeel van een groep van veertien genummerde kaartjes van de kampementen van de Pruisische troepen tijdens de interventie in de Nederlanden in september 1787.

Kaart van de inpolderde Bijlmermeer

anoniem, 1735, prent, BI-B-FM-090-178

Kaart van de inpolderde Bijlmermeer. Het land is verdeeld in 28 stukken van 20 meter diep. Onderdeel van een atlas met 223 kaarten van landen en steden en oorlogstaferelen in Europa in de periode ca. 1690-1735.

Kaart van kust bij Duinkerke

anoniem, 1735, prent, BI-B-FM-090-149

Kaart van Vlaamse kust tussen Duinkerke en Grevelingen waarop aangegeven het plan voor de nieuwe haven van Mardijk. Onderaan de legenda op een muur, met spelende putti. Onderdeel van een atlas met 223 kaarten van landen en steden en oorlogstaferelen in Europa in de periode ca. 1690-1735.

Kaart van Corsica

anoniem, 1735, prent, BI-B-FM-090-196

Kaart van het eiland Corsica. Onderdeel van een atlas met 223 kaarten van landen en steden en oorlogstaferelen in Europa in de periode ca. 1690-1735.

Kaart van Midden-Nederland met de…

Balthasar Ruyter, naar Jan Goeree, 1726 - 1735, prent, BI-B-FM-090-172

Kaart van Midden-Nederland met de gebieden getroffen door overstromingen van de grote rivieren in de maanden januari en februari van 1726. Linksboven enkele vissers bij de cartouche met de titel. Onderdeel van een atlas met 223 kaarten van landen en steden en oorlogstaferelen in Europa in de periode…

Kaart van Utrecht

anoniem, 1735, prent, BI-B-FM-090-187

Kaart van het Sticht van Utrecht. Onderdeel van een atlas met 223 kaarten van landen en steden en oorlogstaferelen in Europa in de periode ca. 1690-1735.