10 resultaten gevonden


Pieter Schenk Nicolaes de Bruyn (I), 1629, prent, RP-P-OB-16.169

Beschuldigd van meineed zijn de twee ouderlingen naar een plein gebracht om daar te worden gestenigd. Een van de ouderlingen ligt op de grond. De andere ouderling staat geketend tussen het publiek. De prent heeft een Latijns onderschrift met vermelding van de Bijbelplaats Dan. 13:62.

Pieter Schenk Nicolaes de Bruyn (I), 1608, prent, RP-P-1890-A-15902

De profeet Jeremia in de wildernis. Rondom hem verschillende wilde dieren, waaronder een leeuw. Een onderschrift bij de prent verwijst naar de profetie van Jeremia 12.

Pieter Schenk Nicolaes de Bruyn (I), 1637, prent, RP-P-1903-A-23007

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Links en rechts van hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd zijn. Maria, Maria Magdalena en de apostel Johannes onder het kruis.

Pieter Schenk Nicolaes de Bruyn (I), 1606, prent, RP-P-OB-16.178

Salomo zit geknield voor een afgodsbeeld dat op een sokkel staat. Achter hem zijn vrouwen die hem tot afgoderij hebben verleid en de rest van zijn hofhouding. Op de achtergrond een stadsgezicht. De prent heeft een Latijns onderschrift uit de Bijbel (1. Kon. 11:6).

Pieter Schenk Nicolaes de Bruyn (I), 1650, prent, RP-P-1898-A-19983

Een duivel toont Christus een steen en vraagt hem de steen in brood te veranderen als teken van zijn goddelijkheid. Rond de duivel allerlei kleine demonen. In de lucht vliegen draken. Op een achterliggende bergtop toont de duivel Christus alle koninkrijken van de wereld om hem te verleiden. De prent…

Pieter Schenk Nicolaes de Bruyn (I), 1632, prent, RP-P-OB-16.199

Op een terras toont Pontius Pilatus de gegeselde Christus aan het Joodse volk. Onder het verhoog brengt een soldaat Barabbas naar buiten. Pilatus vraagt de menigte wie moet worden vrijgelaten: Barabbas of Christus.

Pieter Schenk Nicolaes de Bruyn (I), 1600, prent, RP-P-1902-A-22504

Een landschap met op de voorgrond links het oordeel van Paris. Mercurius heeft Paris naar de goden gebracht om een schoonheidswedstrijd tussen godinnen te beslechten. Hij moet kiezen wie het mooiste is: Juno (met als attribuut de pauw), Minerva (in wapenrusting) of Venus (met naast haar Cupido).…

Pieter Schenk Nicolaes de Bruyn (I), 1670 - 1719, prent, RP-P-1898-A-19977

Susanna wordt gesluierd voor de ouderlingen geleid, die haar beschuldigen van ontrouw en haar sluier aftrekken. Als rechters veroordelen ze haar vervolgens. Rondom hen een grote menigte. De prent heeft een Latijns onderschrift met vermelding van de Bijbelplaats Dan. 13:34.

Pieter Schenk Nicolaes de Bruyn (I), 1631, prent, RP-P-OB-16.177

In de rechtzaal beschuldigt Daniël de ouderlingen van meineed. De prent heeft een Latijns onderschrift met vermelding van de Bijbelplaats Dan. 13:54.

Pieter Schenk Nicolaes de Bruyn (I), 1643, prent, RP-P-1890-A-15906

Een stal in een bebost landschap. Op de linkervoorgrond tonen Maria en Jozef het Christuskind aan de drie wijzen. Op de achtergrond leden van hun gevolg met de geschenken. In de verte schijnt de ster die hen naar de stal in Bethlehem heeft geleid. De prent heeft een Latijns onderschrift.