Titelpagina van Adam van Breens De…

Adam van Breen, 1616 - 1618, prent, BI-B-FM-004-0

Titelpagina van Adam van Breens De Nassausche Wapen-Handelinge, 1618. Titel in architecturale omlijsting versierd met delen van de wapenrusting en schilden. Bovenaan het wapen van Maurits met putti met olijftakken em rokende hoornen aan weerszijden. De titel en impressum ingeplakt in de cartouches.…

Titelpagina van het pamflet van…

anoniem, 1610, prent, BI-B-FM-038

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: T'samensprekinghe, Vant recht der Coninghen, ofte Overheyt over haere Onderdanen, ende der Onderdanen plicht teghens haer, deur onderlinghe verbindinghe. De Batavier en…

Titelpagina van een Duitse editie…

Adam van Breen, 1616 - 1618, prent, BI-B-FM-003-0

Titelpagina van een Duitse editie Adam van Breens De Nassausche Wapen-Handelinge, 1618. Uitgegeven onder de (hier ontbrekende) titel: Nassauische Waffenhandelung. Titel in architecturale omlijsting versierd met delen van de wapenrusting en schilden. Bovenaan het wapen van Maurits met putti met…

Titelpagina van het pamflet: Aende…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-039

Spotprent met de gevangen vos en de vrije vossen. Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: Aende Afgewekene Provintien van Hollandt, Zeelandt, etc. / Aenwysinghe opt vermaen vande verleyde ende overheerde…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1590 - 1599, prent, BI-B-FM-045

Titelpagina van een pamflet over de oorlog in Westfalen en de walvis van Berckhey, 1598. Kaart van het oorlogstoneel in Gelderland, Kleef en Munster, de moord op de graaf van den Broeck, de strijd rond Orsoy en Kalkar en onderaan de walvis gestrand bij Berckhey tussen Katwijk en Scheveningen.…

Getekende titelpagina voor een…

anoniem, naar Jacob de Gheyn (II), 1608 - 1630, tekening, BI-B-FM-007-0

Getekende titelpagina voor een Engelse editie van Jacob de Gheyns Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende spiessen. Architecturale omlijsting waarop twee engeltjes zitten, elk met een lauwerkrans in de handen. Aan weerszijden trofeeën van wapens en wapenrusting. In het midden de Engelse titel en…

Titelpagina van het pamflet: Den…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-044-1

Titelprent van een pamflet getiteld: Den Spaenschen ende Arragoenschen spiegel. Inde welcke men mach claerlick ende waerachtich sien tot wat eynde ... het voornemen is ... van 't Spaensche Crijchsvolck, dat hem desen Winter heeft gehouden in den Westphaelschen Creyts. Spiegel van de Spaanse…

Titelpagina van het pamflet: Copie…

anoniem, 1598, prent, RP-P-OB-80.562

Allegorie op de bedriegelijke vredesvoorstellen door Spanje, 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: Copie van seker Refereyn by de overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven / beroerende den Vrede. Met oock der Hollanders antwoorde rijms-wyse daer by ghevoecht. Een Spaanse…

Titelblad: Verscheyden Wapenen

anoniem, 1625, prent, RP-P-OB-6404

Rolwerkcartouche met titel. Blad uit serie wapenschilden met lege compartimenten.

Titelpagina voor Jacob de Gheyns…

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), 1608, prent, BI-B-FM-006-0

Titelblad van Jacob de Gheyns Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende spiessen. Architecturale omlijsting met bovenop de Nederlandse Maagd met twee gevangenen, het wapen van de Staten-Generaal en van Maurits. Aan weerszijden twee hermen met wapens en wapenrusting. In het midden gedrukt de…