Portret van de schrijver en arts…

Jan Veenhuysen, naar de Wolf, 1664, prent, RP-P-OB-15.728

Portret van de schrijver en arts Ernestus Ras in een cartouche, met daaronder de titel en geheel onderaan een afbeelding van een dokter bij het ziekbed van een patient.

Putto bij een silhouetportret van…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1814, prent, RP-P-1909-611

Een putto met omgekeerde, gedoofde fakkel bij een silhouetportret van de predikant Jacques van Loo.

Silhouetportret van Petronella…

Hendrik Schwegman, naar Jacobus Wilhelmus Pruys, 1790, prent, RP-P-OB-59.385

Silhouetportret van dichteres en schrijfster Petronella Moens.

Portret van Johan Meerman

Willem van Senus, naar Boilly, 1817, prent, RP-P-1920-967

Portet van de Haagse boekenverzamelaar en letterkundige Johan Meerman.

Allegorie op de VOC

Jan Punt, 1739, prent, RP-P-OB-103.407

Allegorie op de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Batavia houdt een vlag vast met het monogram van de VOC. Naast haar ligt de Hollandse leeuw. Afrikaanse en Oosterse mannen buigen voor haar en bieden haar cadeaus met koninklijke voorrechten aan. Links staat Mercurius, god van de handel, Vrijheid en…

Portret van Ludolph van Ceulen

Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1615, prent, RP-P-1906-905

Portret van de wiskundige Ludolph van Ceulen.

Allegorie op de aankomst en het…

Reinier Vinkeles, 1772, prent, RP-P-1937-296

Titelpagina voor de prentserie van de inhaling van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen te Amsterdam, 30 mei - 4 juni 1768. Allegorische voorstelling met voor een monument de Tekenkunst geïnspireerd door Eer met links Koopmanschap, Vrijheid en Vrede, op de voorgrond de riviergoden…

Rome door de Faam gekroond

Pieter Serwouters, 1626, prent, RP-P-1886-A-10510

Op een met een guirlande van vruchten en bladeren versierde piédestal zit Rome, die door de faam gekroond wordt. Aan de voet van de piédestal twee adelaars die de wolvia met Remus en Romulus flankeren. Aan weerszijden daarvan fasces. Bovenaan de titel van het werk, onderaan het impressum.

Rivier- en zeegoden met…

Pieter Serwouters, naar David Vinckboons (I), 1625, prent, RP-P-1886-A-10534

In een cartouche staat de titel en een omschrijving van het boek vermeld, met daaronder het impressum. Bovenaan een geopend kaartboek, met daarin de vermelding van het privilege uit 1616. Aan weerszijden wijzen twee mannen op de tekst. Rechts een man met een Jacobsladder in de hand, links een vrouw…

Koning David als psalmzanger

I. de Wolf, 1656, prent, RP-P-1878-A-1836

In het midden bespeelt koning David knielend een harp. Links vliegt een brandend hart, zoals vermeld in Apoc. 3 vers 19, en rechts een oog met de verwijzing Ps. 32 vers 8. Rechtsboven een ster met een kroon met de verwijzing Mat. 26 vers 2. Linksvoor zit een naakte edelman met een lap of gordel over…