3 resultaten gevonden


Pieter Nolpe, 1640, prent, RP-P-1885-A-9502

Achter een toonbank staan twee mannen, die kleding, eten, drinken en geld uitdelen aan de armen. Twee putti tonen een banderol met de titel. Titelpagina voor het zangboek Christelycke offerande uit 1640. In de voorrede van het boek wordt de christelijke lezer opgeroepen zijn rijkdommen uit te delen…

H.L. Spieghel, Johannes Colom Pieter Nolpe, 1650, prent, RP-P-1885-A-9680

Arion, gezeten op de dolfijn, bespeelt de lier. Op de achtergrond vaart het schip dat hij verliet. Onderaan een vierregelig vers in het Nederlands. Titelpagina voor de Hart-Spiegel van H.L. Spieghel uit 1650.

Arnold Colom Pieter Nolpe, 1651, prent, RP-P-1878-A-2299

De naakte Fortuna staat met een banderol in haar handen op de globe. Naast haar ligt het rad van fortuin. Achter haar steekt een man een andere man, terwijl een man van een hoge rots valt. Rechtsachter een brandende stad en een ruitergevecht. Deze voorstellingen verbeelden de wispelturigheid van…