Beleg van La Rochelle, september…

anoniem, 1628 - 1631, prent, RP-P-OB-56.832

Zestiende deel (tekst, deel linksboven) van een prent van het beleg van het hugenotenbolwerk La Rochelle in de jaren 1627 en 1628, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Franse koning door het Franse leger onder aanvoering van kardinaal Richelieu. Op dit blad een algemene toelichting op het…

Titelprent voor een reeks over de…

Hieronymus Cock, 1556, prent, RP-P-1950-201

Titelprent voor een genummerde twaalfdelige serie over de overwinningen van keizer Karel V. De tekst is in het Latijn

Beleg van Saint Martin op het Île…

anoniem, 1629 - 1631, prent, RP-P-OB-56.849

Zestiende deel (tekst, deel linksboven) van een prent van het beleg van de citadel Saint Martin op het Île de Ré in 1627, dat werd uitgevoerd door Engelse troepen onder leiding van de hertog van Buckingham en werd beëindigd door Franse troepen onder leiding van kardinaal Richelieu. Op dit blad een…

Allegorische titelpagina met Vlijt

Jan Caspar Philips, 1751, prent, RP-P-OB-60.095

Minerva begeleidt Vlijt naar een oude wijze man. Hij houdt haar een spiegel voor en wijst op de titel. Hij wordt vergezeld door Eendracht. Op de achtergrond Mercurius bij een nis met een standbeeld van Rechtvaardigheid.

Portret van paus Innocentius XI

Pieter Nolpe, 1676, prent, RP-P-1890-A-15981

Portret van paus Innocentius XI gehuld in het pauselijk gewaad en het hoofd getooid met de pauselijke tiara. Rechts zijn pauselijke wapen. Buste naar rechts in een cirkelvormige lijst. Onderaan op een cartouche zijn titel en leeftijd in het Latijn. Onderaan twee kolommen tekst in boekdruk in het…

Dijkdoorbraak te Jaarsveld, 1751

Jan Caspar Philips, 1751, prent, RP-P-1918-1721

De dijkdoorbraak te Jaarsveld, 1751. Een jacht zeilt over het overstroomde land en langs verdronken dorpen tijdens de watersnood na het doorbreken van de dijken. In allegorische omlijsting met de Faam en vier riviergoden. Op het blad onder de plaat de uitleg van de voorstelling in versvorm.

Een man in zijn tuin

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, prent, RP-P-1904-4009

Gezicht op een Franse tuin waarin tuinmannen aan het werk zijn en een landhuis. Op de voorgrond een man, wijzend op een rozenstruik, een verwijzing naar Maria die vrij was van zonden. Rechts op de voorgrond twee bijenkorven en links op de voorgrond mieren die uit een boomstam kruipen, als verwijzing…

Tekstblad bij de spotprent met de…

Pierre Du Pré, 1695, prent, RP-P-OB-77.262A

Tekstblad bij de spotprent op de Fransen naar aanleiding van het verlies van Namen en Casale Monferrato in Italië en het overlijden van François Henri de Montmorency, hertog van Luxembourg in 1695. Teksten in 4 kolommen in het Frans en Nederlands. Onderaan de valse adressen van de uitgever te…

Tekstblad bij de prent 'Synodi…

Claes Jansz. Visscher (II), 1639, prent, RP-P-OB-77.280A

Tekstblad behorend bij de grote prent 'Synodi Dordracenae delineatio' (RP-P-OB-77.280) met een voorstelling van de opening van de nationale synode te Dordrecht op 13 november 1618. Vers en legenda in het Latijn plus een Nederlands vers 'Ghedicht op de Ghedenck-weerdighe Nationale Synode ghehouden…

Verklaringe van de arminiaensche…

Johannes Tangena (16e en 17e eeuw) (toegeschreven aan), 1618, prent, RP-P-OB-77.267A

Tekstblad behorend bij de voorstelling van de arminiaanse schans te Leiden. De schans werd op 5 oktober 1617 in de Breestraat bij het stadhuis opgericht om de remonstrants gezinde vroedschap en waardgelders te beschermen. Het blad behoort bij de heruitgave van de prent, die verscheen met de naam van…