Ziet kind'ren in deez' prent, een…

Jacob Coldewijn, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.467

Blad met 16 voorstellingen van wilde dieren, waaronder een leeuw, een olifant, een zebra en dromedaris. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 40.

De vijf zinnen

Nikolaas Muys, 1704 - 1757, prent, RP-P-1985-90

Personificaties van de vijf zintuigen in vierpassen. In de vier hoeken cherubijnen die wind blazen. Tussen de voorstellingen een aap, een hert, een schildpad en een hond.

O Jeugd! gy ziet hier ernst en…

W. van Bergen, 1809, prent, RP-P-OB-200.006

Blad met 12 voorstellingen van verschillende bezigheden, zoals hengelen, spelen met de jojo en kippen voeren. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 3.

Het meest ô jeugd! dat gy hier'…

W. van Bergen, 1818 - 1828, prent, RP-P-OB-200.013

Blad met 16 voorstellingen van verschillende kinderspelen, zoals spelen met poppen, hoepelen en vliegeren. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtboven: No. 51.

De Slagttyd

Johannis Waleson, 1782 - 1828, prent, RP-P-OB-200.018

Blad met 12 voorstellingen van het fokken, slachten en bereiden van koeien en varkens. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 55.

Dit ras van vog'len, dat gij hier,…

W. van Bergen, 1818 - 1828, prent, RP-P-OB-200.020

Blad met 12 voorstellingen van vogels, zoals een zwaan, een uil en een duif. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 56.

De jongens vermaekelyke tydkortinge

Nikolaas Muys, 1704 - 1757, prent, RP-P-OB-200.498

Blad met 24 voorstellingen van bezigheden met dieren, waaronder kippen voeren, rijden op een olifant en luisteren naar een zingende nachtegaal. Onder elke afbeelding een onderschrift.

Bybelsche figuuren, des Ouden…

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-200.501

Blad met 6 voorstellingen uit het Oude Testament, waaronder Jakobs droom en de begrafenis van Rachel. Onder elke afbeelding een onderschrift en boven elke afbeelding een titel en Bijbelverwijzing. Genummerd rechtsboven: 4.

Het ras der honden

Johannis Waleson, 1814 - 1848, prent, RP-P-OB-200.025

Blad met 24 voorstellingen van verschillende honden, zoals een huishond, een schoothondje en een mopshond. Onder elke afbeelding de rasnaam. Genummerd rechtsboven: No. 59.

Militairen

W. van Bergen, 1818 - 1828, prent, RP-P-OB-200.037

Blad met 16 voorstellingen van militairen met kanonnen, kruit en zwaarden. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 68.