Vers over de mislukte belegeringen…

anoniem, 1599, tekstblad, RP-P-OB-77.498A

Gedrukte vers over de mislukte belegeringen in de Bommelerwaard, 1599; vier verzen van elk 16 regels in het Nederlands.

Het malle schip van Rotterdam, 1653

Marcus Quern, 1654, prent, RP-P-OB-77.482

Het malle of wonderlijke schip van Rotterdam, ontworpen door Nicolas Desson (hier vermeld als monsr. Duson), 1653. Dichtgetimmerd ruitvormig houten schip met in het midden een scheprad of schroef (bedekt door een daarover vastgehecht blaadje). Links het portret van de Fransman Nicolas Desson…

Refrein op de belegeringen van…

anoniem, 1599, prent, RP-P-OB-77.496

Refrein op de mislukte belegeringen door het Spaanse leger onder Mendoza van Schenckenschans en Zaltbommel, verdedigd door het Staatse leger onder Maurits van eind april tot mei 1599. Drie krijgslieden naast elkaar staand. De Staatse soldaten aangeduid als 'Schenken Schans' en 'Bommel' en de…

Beleg van Oostende, 1604

Floris Balthasarsz. van Berckenrode, naar Wolff, 1604, prent, RP-P-BI-1040

Beleg van Oostende door het Spaanse leger onder Albrecht en later onder Spinola van 1601-1604. Plan van de stad met links en rechts de posities van de belegeraars in het jaar 1604. Linksboven een inzet met een plan van de verdedigingsweken, drie ontploffingen en een deel van de stad gemerkt als…

Beleg van Oostende: verovering van…

anoniem, 1613 - 1615, prent, RP-P-OB-80.679

Beleg van Oostende: verovering van twee forten (carrés) in de polder door het Spaanse leger, 13 april 1603. Linksboven een cartouche met opschrift in het Latijn. Genummerd: 10.

Beleg van Oostende: de…

anoniem, 1613 - 1615, prent, RP-P-OB-80.675

De vredesonderhandelingen op 23-25 december 1601 tussen het Staatse leger in de stad en de belegerende troepen van aartshertog Albrecht. Het volk heeft zich aan beide zijden van de vestingmuren en rivier verzameld. Rechtsonder een cartouche met opschrift in het Latijn. Genummerd: 6.

Beleg van Oostende: oude en nieuwe…

anoniem, 1604, prent, BI-B-FM-011-16

Beleg van Oostende: oude en nieuwe verdedigingswerken, 1604. Linksonder het Nieuwe Troje. Rechtsboven een cartouche met opschrift in het Latijn. Boven de prent de titel, onderaan de legenda in het Duits. Onderdeel van de illustraties bij een journaal van het beleg van Oostende 1601-1604.

Beleg van Oostende en de nieuwe…

anoniem, 1604, prent, RP-P-OB-80.661

Beleg van de stad Oostende in Staatse handen, door het Spaanse leger onder aartshertog Albrecht en later onder Spinola van 1601-1604. De centrale voorstelling toont de stand van zaken van het beleg in februari 1604. Centraal een voorstelling in twee delen, met bovenaan een kaart van Oostende en…

Beleg en inname van Grave door…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo (toegeschreven aan), 1602 - 1610, prent, RP-P-OB-80.624

Beleg en inname van de stad Grave door het Staatse leger onder prins Maurits, 18 juli - 20 september 1602. Plan van de stad Grave in het omliggende land met bovenaan de Maas. Met de legerkampen van de belegeraars. Apart gedrukt onder de voorstelling de legenda 1-20.

Tocht van het leger van Maurits…

Floris Balthasarsz. van Berckenrode, 1616, prent, RP-P-OB-80.450

Tocht van het Staatse leger onder prins Maurits naar Oostende, 19-27 juni 1600. Linkerhelft van twee bladen. De Staatse vloot bij Philippine, rechts trekt het leger op door Vlaanderen, onderaan Sluis. Linksboven een cartouche met een vers in het Latijn, linksonder de opdracht in het Latijn.