Gestrande walvis bij Beverwijk,…

Jan Saenredam, 1602, prent, RP-P-OB-4635

Op het strand bij Beverwijk ligt de op 13 januari 1601 gestrande walvis. Vele toeschouwers zijn toegestroomd. Links staat een kunstenaar, waarschijnlijk Jan Saenredam zelf, het dier te tekenen. Enkele mannen zijn de potvis aan het opmeten. Een voornaam gezelschap kijkt toe. De hoofdfiguur in dat…

Gezicht op de huizen aan het…

Daniël Vrijdag, naar A. Polet, naar J. Timmermans, 1807, prent, RP-P-AO-10-78-3

Gezicht op de gevels van de huizen aan het Rapenburg te Leiden, van de Koepoortsgracht tot de Sint Jacobsgracht. Situatie voor de ontploffing van het kruitschip op 12 januari 1807. Met een lege marge.

De Tocht naar Chatham en de…

Mathias de Sallieth, naar Dirk Langendijk, 1782, prent, RP-P-OB-70.094

Van man-tot-man-gevechten in sloepen, op de achtergrond de vernietiging van de Engelse vloot bij Chatham, links de verovering van het Engelse vlaggeschip de Royal Charles op 22 juni 1667. Centraal in een sloep staan Cornelis de Witt en Michiel de Ruyter, links kapitein Jan van Brakel schietend met…

Officieren leggen de eed af bij…

François Anne David, naar Charles Monnet, 1810 - 1812, prent, RP-P-1982-1449

Een groep zeeofficieren legt voor admiraal Jan Willem de Winter de eed af, 1810. Gemerkt: Tom. V en Pl. 7.

Prins Frederik neemt afscheid van…

Cornelis Brouwer, naar Cornelis Groeneveld, 1803, prent, BI-B-FM-102D-1

Prins Willem George Frederik neemt afscheid van het Rassemblement te Osnabrück, 1795. Na het mislukken van de formatie in Osnabrück van een bevrijdingsleger samengesteld uit uitgeweken Nederlandse soldaten en officieren. Illustratie in het vierdelige Leven van Willem George Fredrik (1802-1803).

Intocht van de edelen te Brussel,…

William Unger, naar Charles Rochussen, 1871 - 1873, prent, RP-P-1914-4208

Intocht van de edelen te Brussel, 1566. De edele rijden te paard door de straten van Brussel onderweg naar het paleis om Margaretha van Parma het Smeekschrift aan te bieden.

Alva bezoekt de landvoogdes…

William Unger, naar Charles Rochussen, 1871 - 1873, prent, RP-P-1914-4210

De hertog van Alva staande voor de landvoogdes Margaretha van Parma, 1567.

Aankomst van koning Willem I te…

Johann Nepomuk Gibèle, naar Denis-Sebastien Leroy, 1825 - 1826, prent, RP-P-OB-88.839

Aankomst van koning Willem I te Brussel op 30 maart 1815. De stoet van rijtuigen begeleid door cavalerie trekt door een poort de stad in. Onderaan het wapen van koning Willem I. Onderdeel van een serie platen van de aankomst en inhuldiging van Willem I in Brussel.

Inhuldiging van Willem den 1sten te…

Johann Nepomuk Gibèle, naar Denis-Sebastien Leroy, 1825 - 1826, prent, RP-P-OB-88.846

Plechtige intrede van de stoet voor de inhuldiging van koning Willem I te Brussel op 21 september 1815. Twee hofkoetsen, ieder met zes paarden. Onderaan de titels in het Nederlands en Frans gescheiden door het wapen van koning Willem I. Onderdeel van een serie platen van de aankomst en inhuldiging…

Bombardement van Algiers, 1816

Petrus Johannes Schotel, 1866, prent, RP-P-OB-88.884

Het bombardement van de stad Algiers door een verenigd Brits en Nederlands eskader onder commando van Lord Exmouth en Baron van der Capelle, in de nacht van 26 op 27 augustus 1816. Onder de plaat een blad met de namen en handtekeningen van een groep personen die verklaren dat de voorstelling van het…