Beschrijving van het stranden van…

anoniem, 1837, prent, RP-P-OB-88.611

Beschrijving van het verblijf van de schipbreukelingen van het gestrande raderstoomschip Willem I op een koraalrif in de Lucipara eilanden de Bandazee in de nacht van 5 op 6 mei 1837.

Uitgeversprospectus van de twee…

Gebroeders van Arum, 1831 - 1832, tekstblad, RP-P-OB-88.441A

Uitgeversprospectus van de twee platen van de slagen bij Hasseltop 8 augustus de slag bij Leuven op 12 augustus 1831. Boekje van acht genummerd bladzijden met een beschrijving van de gebeurtenissen. Prospectus van de uitgevers de Gebroeders van Arum te Amsterdam.

Buitengewone Nederlandsche…

Algemeene Landsdrukkerij, 1840, krant, RP-P-OB-88.678

Extra editie van de Nederlandse Staatscourant van donderdag, 8 oktober, met de teksten van de proclamaties van komning Willem I en Willem II in verband met de abdicatie van koning Willem I op 7 oktober 1840.

Schimpdicht op het voorgenomen…

anoniem, 1840, gedicht, RP-P-OB-88.680

Gedrukt schimpdicht op het voorgenomen huwelijk van de voormalige koning Willem I met de katholieke H.R. rijksgravin Henriëtte d'Oultremont de Wégimont, 1840. Dubbelgevouwen blad bedrukt op alle vier (genummerde) bladzijden.

Tekstblad bij een voorstelling van…

anoniem, 1615, tekstblad, RP-P-1983-45-6(V)

Een tekst in het Latijn en het Frans over een prent met een voorstelling van de Sibille van Cumae. Dit blad maakt deel uit van een album.

Tekstblad uit: Aangenaame gezichten…

Jan Bosch (uitgever), 1761, tekstblad, RP-P-1975-170-4(R)

Dit tekstblad maakt deel uit van een album.

Tekstblad uit: Vervolg van…

Jan Bosch (uitgever), 1762, tekstblad, RP-P-1975-170-15(R)

Dit tekstblad maakt deel uit van een album.

Feestlied 1813-1863

De Nederlandsche Drukpers, 1863, tekstblad, RP-P-OB-89.122

Blad met het feestlied ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum van het herstel van de vrijheid in Nederland, 16 november 1863. Geheel georganiseerd door de 'Typographische Vereeniging: De Nederlandsche Drukpers'.

Namenlijst van de groepen in de…

H. Nijgh, 1862, tekstblad, RP-P-OB-88.956-0

Gedrukte verklaring met de namen en rollen van de deelnemers van de acht groepen in de optocht. Bij de serie van acht platen van de gekostumeerde optocht gehouden door de studenten van de Koninklijke Academie te Delft bij het vierde lustrum op 8 juni 1862, plus intekenlijst en ledenlijst. De stoet…

Programma van den Triomftogt te…

C.A. Spin & Zn, 1863, programma, RP-P-OB-88.946A

Programma behorende bij de prent van de optocht gehouden in Amsterdam bij de viering van 50 jaar Nederlands onafhankelijkheid 1813-1863 op 16 november 1863, georganiseerd door de twee typografische verenigingen 'De Nederlandsche Drukpers' en 'Voorzorg en genoegen'. Dubbelgevouwen blad bedrukt op…