Buitengewone Nederlandsche…

Algemeene Landsdrukkerij, 1840, krant, RP-P-OB-88.678

Extra editie van de Nederlandse Staatscourant van donderdag, 8 oktober, met de teksten van de proclamaties van komning Willem I en Willem II in verband met de abdicatie van koning Willem I op 7 oktober 1840.

Schimpdicht op het voorgenomen…

anoniem, 1840, gedicht, RP-P-OB-88.680

Gedrukt schimpdicht op het voorgenomen huwelijk van de voormalige koning Willem I met de katholieke H.R. rijksgravin Henriëtte d'Oultremont de Wégimont, 1840. Dubbelgevouwen blad bedrukt op alle vier (genummerde) bladzijden.

Tekstblad bij een voorstelling van…

anoniem, 1615, tekstblad, RP-P-1983-45-6(V)

Een tekst in het Latijn en het Frans over een prent met een voorstelling van de Sibille van Cumae. Dit blad maakt deel uit van een album.

Tekstblad uit: Aangenaame gezichten…

Jan Bosch (uitgever), 1761, tekstblad, RP-P-1975-170-4(R)

Dit tekstblad maakt deel uit van een album.

Tekstblad uit: Vervolg van…

Jan Bosch (uitgever), 1762, tekstblad, RP-P-1975-170-15(R)

Dit tekstblad maakt deel uit van een album.

Feestlied 1813-1863

De Nederlandsche Drukpers, 1863, tekstblad, RP-P-OB-89.122

Blad met het feestlied ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum van het herstel van de vrijheid in Nederland, 16 november 1863. Geheel georganiseerd door de 'Typographische Vereeniging: De Nederlandsche Drukpers'.

Verklaring der Plaat voorstellende…

Meyer & Comp., 1845, tekstblad, RP-P-OB-88.751A

Tekstblad met een verklaring van de prent van de Mis gehouden in de Begijnhofkapel op het Begijnhof te Amsterdam, ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van het Mirakel van Amsterdam, gevierd van 4 tot 12 maart 1845.

Deel van de grote voorstelling van…

Johann Valentin Schällern, 1697, tekstblad, RP-P-OB-21.332

Deel van de grote voorstelling van…

Johann Valentin Schällern, 1697, tekstblad, RP-P-OB-21.337

Deel van de grote voorstelling van…

Johann Valentin Schällern, 1697, tekstblad, RP-P-OB-21.356