Presentatie van Christus in de…

Giovanni Volpato, 1700 - 1799, prent, RP-P-2000-84

Links de hogepriester Simeon met het Christuskind in de armen. De tafelen der wet op een altaar. Achter de hogepriester een tempeldienaar. Rechts Maria en Jozef, staande voor een groot wierookvat. Titel in twee talen onder de voorstelling. De scène is gevat in een ornamentrand.

Het sacrament van de eucharistie

Giovanni Volpato, 1700 - 1799, prent, RP-P-2000-237

Het sacrament van de eucharistie. In een kerk staat een priester met kelk en hostie in de handen. Drie knielende dames en een heer gaan bij hem te communie. Rechtsvoor een knielende misdienaar. Rechtsachter een altaar. Titel in twee talen onder voorstelling. De scène is gevat in een ornamentrand.

Christus tussen schriftgeleerden in…

Giovanni Volpato (mogelijk), 1700 - 1799, prent, RP-P-2000-91

De twaalfjarige Christus in de tempel tussen de schriftgeleerden. Titel in twee talen onder voorstelling. De scène is gevat in een ornamentrand.

De dorstigen laven

Giovanni Volpato, 1700 - 1799, prent, RP-P-2000-90

Uitbeelding van één van de spirituele werken van barmhartigheid: de dorstigen laven. Rechts geeft een vrouw die voor een paar tonnen op de grond zit, een klein kind te drinken uit een schaaltje. In het midden een staande vrouw die twee bedelaars te drinken geeft uit haar kruik. Titel onder de…

Strijdende soldaten

Giovanni Volpato (mogelijk), 1700 - 1799, prent, RP-P-2000-232

Veldslag met op de voorgrond een soldaat met lans en een soldaat te paard, wegvluchtend van een veldslag op het tweede plan. Titel onder de voorstelling. De scène is gevat in een ornamentrand.

Het waarschuwen van zondaars

Giovanni Volpato, 1700 - 1799, prent, RP-P-2000-76

Uitbeelding van één van de spirituele werken van barmhartigheid: het waarschuwen van zondaars. In een vertrek zit een oude man in een leunstoel. Hij maakt een spreekgebaar. Voor hem staat een jongeman in peinzende houding naar hem te luisteren. Rechts een oude en een jongeman die toehoren. Titel…

Onwetenden onderwijzen

Giovanni Volpato, 1700 - 1799, prent, RP-P-2000-72

Uitbeelding van één van de spirituele werken van barmhartigheid: het onderwijzen van de onwetenden. In een vertrek zit een priester die drie jongens leert bidden. Hij heeft een open boek in de handen. Een van de jongens maakt een kruisteken, de twee andere hebben de handen gevouwen. Titel onder de…

De hongerigen voeden

Giovanni Volpato, 1700 - 1799, prent, RP-P-2000-235

Uitbeelding van één van de werken van barmhartigheid: de hongerigen voeden. Een staande dame geeft stukken brood aan een zittende oude bedelaar met zijn linkerbeen in het verband. Rechts een bedelende jongen. Links een vrouw met hoofddoek op die een vragend gebaar maakt. Titel onder de voorstelling.…

Soldaten in een strijd voor een…

Giovanni Volpato (mogelijk), 1700 - 1799, prent, RP-P-2000-82

Rechtsvoor een officier te paard en twee soldaten. Een van hen raapt een uitrusting op. Linksachter een fort waarvoor gevochten wordt. Titel onder voorstelling. De scène is gevat in een ornamentrand.

Het geduldig verdragen van onrecht

Giovanni Volpato, 1700 - 1799, prent, RP-P-2000-61

Uitbeelding van één van de spirituele werken van barmhartigheid: het geduldig verdragen van ongerechtigheid. Een oude man in pelgrimstenue met stok, wordt door drie jongens getreiterd. Een van hen pakt zijn stok vast, een andere werpt een steen en de derde trekt aan zijn mantel. Titel onder de…