Een fries met een allegorische…

Hans Weiditz (II) (mogelijk), 1510 - 1560, prent, RP-P-OB-22.300

Von Juden und andern unglaubigen

anoniem, 1510, prent, RP-P-1988-461

Rechtspraak aangaande Joden en ongelovigen

Drie Turkse muzikanten te paard

Erhard Schön, naar Jan Swart van Groningen, 1530, prent, RP-P-1950-410A

Het gevolg van Judith

Hans Holbein (II), 1538 - 1600, prent, RP-P-OB-21.762

Apocalyps: de Babylonische hoer

Ieronimus Greff von Frankfurt, naar Albrecht Dürer, 1500 - 1502, prent, RP-P-OB-21.666

De profeet Joël predikend

Lucas Cranach (II) (mogelijk), 1534 - 1600, prent, RP-P-1988-478

Een monnik van de orde der…

Hans Sebald Beham, 1526 - 1600, prent, RP-P-OB-21.591