112 resultaten gevonden


Crispijn van de Passe (I) , Philips Galle, 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2169

Koning Achab van Samaria vraagt aan Nabot de prijs voor zijn wijngaard. Nabot wil echter zijn eigendom niet verkopen, waarop Achab hem laat stenigen (1Kon. 21:1-29). Op de achtergrond vertelt de profeet Elia aan Achab dat hij door God gestraft zal worden omdat hij in schending is van het tiende…

Crispijn van de Passe (I) , Philips Galle, 1580 - 1588, prent, RP-P-1982-246

God waarschuwt Adam om niet van de vruchten te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. In het randschrift van de omlijsting een Bijbelcitaat uit Gen. in het Latijn.

Crispijn van de Passe (I) , Philips Galle, 1580 - 1588, prent, RP-P-1982-253

Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Op de voorgrond worden druiven geplukt en geperst. Op de achtergrond de tent van Noach. De voorstelling is gevat in een cirkelvormige omlijsting met een randschrift in het Latijn.

Crispijn van de Passe (I) , Philips Galle, 1580 - 1588, prent, RP-P-1982-258

Na drie dagen en nachten in de buik van de vis overleefd te hebben spuwt de vis Jona uit op het land. De voorstelling is gevat in een cirkelvormige omlijsting met een Bijbelcitaat uit Jona in het Latijn.

Crispijn van de Passe (I) , Philips Galle, 1580 - 1588, prent, RP-P-1982-260

De voorspelling van Jona heeft de koning van Nineve bereikt die, gehuld in een boetekleed, op de grond knielt. Hij roept zijn onderdanen op hun leven te beteren. De voorstelling is gevat in een cirkelvormige omlijsting met een Bijbelcitaat uit Jona in het Latijn.

Philips Galle, 1547 - 1612, prent, RP-P-1980-16

De Israëlieten vernietigen de beelden van Baäl, om zo berouw te tonen voor hun zonden ten opzichte van God. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie over boetedoening en berouw in het Oude en Nieuwe Testament.

Philips Galle, 1547 - 1612, prent, RP-P-1980-23

De apostel Petrus zoekt vergeving in een grot na zijn verloochening van Christus. Naast hem op de grond de sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie over boetedoening en berouw in het Oude en Nieuwe Testament.

Philips Galle, 1542 - 1603, prent, RP-P-1963-253

In een ovale lijst een afbeelding: Apollo zit in een troon in de wolken. Rondom hem de vier jaargetijden. Zijn zoon, Phaëthon, knielt voor hem en vraagt of hij in de zonnewagen mag rijden. Onder de wolken is Phaëthon in debat met Epaphus voor een tempel. Epaphus gelooft niet dat hij de zoon van…

Philips Galle Theodoor Galle, 1585 - 1589, prent, RP-P-1963-246

Daniël beschuldigt de ouderlingen dat zij hebben gelogen en Susanna valselijk hebben beschuldigd van ontucht (Daniël 13:50-59). Dit is een schending van het achtste Gebod: "Gij zult geen valse getuigenis afleggen". Op de achtergrond hun straf: ze worden alletwee gestenigd aan een paal. De prent…

Philips Galle Theodoor Galle, 1581 - 1612, prent, RP-P-1904-445

Rondom Maria en de pasgeboren Christus staan de drie koningen met hun geschenken in de hand. Naast Maria staat Jozef. De prent heeft een Latijns onderschrift.