75 resultaten gevonden


Claes Jansz. Visscher (II) , Cornelis Kiliaan, 1547 - 1612, prent, RP-P-1904-907

Centraal in een woonkamer de apostelen, Maria en enkele vrouwen. Ze huilen en rouwen om de dood van Christus. De prent heeft een Latijns onderschrift.

Claes Jansz. Visscher Jan Snellinck (I) (II), 1579, prent, RP-P-1904-3308

De profeet Elia is door Obadja, hofmeester van koning Achab, bij de koning gebracht; deze spreekt Elia aan met de woorden: 'Bent u het, Elia? U, die Israël in het ongeluk hebt gestort?’. Hierop legt Elia uit dat de koning zelf zijn volk in het ongeluk heeft gestort door de verkeerde goden te…

anoniem, Claes Jansz. Visscher Philips Galle (II), 1600 - 1652, prent, RP-P-OB-102.496

Izebel stuurt in de naam van koning Achab brieven naar de ouderlingen uit Nabot's stad en vraagt hun hem te beschuldigen van godslastering en hem te stenigen. Schrijvers zitten aan tafel en schrijven de brieven. Izebel zet het koninklijk zegel onder de brieven.

Philips Galle, Claes Jansz. Visscher anoniem (II), 1643, prent, RP-P-1976-30-177

Koning Josia staat op een trap op het plein voor de tempel en bekijkt hoe standbeelden van paarden en zonnewagens van de tempelingang worden getrokken en op het plein worden verbrand. De standbeelden waren opgericht ter ere van de zon. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de…

Philips Galle, Claes Jansz. Visscher anoniem (II), 1643, prent, RP-P-1976-30-393

De heilige Geest verschijnt in de vorm van een duif en wordt uitgestort over Maria en de apostelen. Op de hoofden van hen verschijnen tongen van vuur. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Hand. 1:14. Deze prent maakt deel uit van een album.

Philips Galle, Claes Jansz. Visscher anoniem (II), 1643, prent, RP-P-1976-30-398

Petrus berispt Ananias en Saffira, die een gedeelte van hun bezittingen verborgen hadden gehouden om ze niet te hoeven delen met de christelijke gemeenschap. Door Petrus' woorden sterven beiden. In de achtergrond worden hun lijken begraven. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de…

Philips Galle, Claes Jansz. Visscher anoniem (II), 1643, prent, RP-P-1976-30-401

Stefanus wordt voor de hogepriester geleid. Daarna wordt Stefanus weggeleid en in de achtergrond door de Joden gestenigd. Boven in de wolken het visioen van Christus en God de Vader. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Hand. 6:12. Deze prent maakt deel uit van…

Philips Galle, Claes Jansz. Visscher anoniem (II), 1643, prent, RP-P-1976-30-406

Op weg naar Damascus wordt Saulus getroffen door een lichtstraal uit de hemel. Hij wordt door de lichtstraal van zijn paard geworpen en ligt op de grond. Soldaten staan rondom hem in paniek. Vervolgens wordt de blinde Saulus door soldaten begeleid naar Damascus, waar hij genezen wordt van zijn…

Philips Galle, Adriaen Collaert anoniem, 1643, prent, RP-P-1976-30-413

De apostel Jakobus de Meerdere wordt onthoofd in opdracht van koning Herodes die toekijkt vanaf een balkon. Op de achtergrond wordt de apostel Petrus gearresteerd en opgesloten in de gevangenis. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Hand. 12:2. Deze prent maakt…

Philips Galle, Claes Jansz. Visscher anoniem (II), 1643, prent, RP-P-1976-30-418

De gevangenenbewaarder van Filippi poogt zelfmoord te plegen wanneer hij merkt dat de gevangenisdeuren open zijn. Hij vreest dat de gevangen zijn ontsnapt. De apostel Paulus en zijn gezel Silas zijn echter in de cel blijven zitten. Paulus bekeert de gevangenenbewaarder vervolgens. Onder de…