21 resultaten gevonden


Franciscus Foppens Aubert le Mire, 1604, prent, RP-P-1906-2436

Portret van Petrus Canisius, theoloog en Jezuïet. De prent heeft een Latijns boven- en onderschrift en maakt deel uit van een serie van bekende schrijvers uit de Nederlanden.

Theodoor Galle, Egbert Spithout Aubert le Mire, 1608, prent, RP-P-1964-3380

Centraal de titel van het boek, geflankeerd door Hoop en Rechtvaardigheid. Boven de titel de personificatie van Antwerpen. De prent is de titelpagina van Aubert Le Mire, Illustrium Galliae Belgicae Scrioptorum Icones, 1608.

Lucas Cranach Philips Galle (I) , Aubert le Mire, 1608, prent, RP-P-1912-725

Portret van Rudolf Agricola, een beroemde humanist uit Groningen. Buste naar rechts. De prent heeft een Latijns boven- en onderschrift en maakt deel uit van een serie van beroemde Nederlandse en Vlaamse geleerden.

Aubert le Mire, 1604, prent, RP-P-1906-661

Portret van Petrus de Backere, Dominicaner monnik en inquisiteur van Vlaanderen. Buste naar rechts. De prent heeft een Latijns boven- en onderschrift en maakt deel uit van een serie van bekende schrijvers uit de Nederlanden.

Franciscus Foppens Aubert le Mire, 1604, prent, RP-P-1906-2438

Portret van Martinus Donck, Nederlandse priester. Buste naar rechts. De prent heeft een Latijns boven- en onderschrift en maakt deel uit van een serie van bekende schrijvers uit de Nederlanden.

Aubert le Mire, 1604 - 1608, prent, RP-P-1906-2440

Portret van Mattheus van Galen, professor theologie aan de universiteit te Douai. Buste naar rechts. De prent heeft een Latijns boven- en onderschrift en maakt deel uit van een serie van beroemde Nederlandse en Vlaamse geleerden.

Theodoor Galle Aubert le Mire, 1608, prent, RP-P-1906-1492

Portret van de humanist en geleerde Justus Lipsius (1547-1606). Buste naar links. De prent heeft een Latijns boven- en onderschrift en maakt deel uit van een serie van beroemde Nederlandse en Vlaamse geleerden.

Aubert le Mire, 1604, prent, RP-P-1912-727

Portret van Petrus de Backere, Dominicaner monnik en inquisiteur van Vlaanderen. Buste naar rechts. De prent heeft een Latijns boven- en onderschrift en maakt deel uit van een serie van beroemde Nederlandse en Vlaamse geleerden.

Jan van Stalburch, Aubert le Mire Philips Galle, 1608, prent, RP-P-OB-7086

Portret van Gemma Frisius, beroemde arts en wiskundige. Buste naar links. De prent heeft een Latijns boven- en onderschrift en maakt deel uit van een serie van beroemde Nederlandse en Vlaamse geleerden.

Jan van Scorel, Aubert le Mire Philips Galle, 1608, prent, RP-P-OB-6901

Portret van paus Adrianus VI. Buste naar rechts. Boven het portret rechts het wapenschild van Adrianus VI. De prent heeft een Latijns boven- en onderschrift en maakt deel uit van een serie van beroemde Nederlandse en Vlaamse geleerden.