Gestrande walvis bij Beverwijk,…

Jan Saenredam, 1602, prent, RP-P-OB-4635

Op het strand bij Beverwijk ligt de op 13 januari 1601 gestrande walvis. Vele toeschouwers zijn toegestroomd. Links staat een kunstenaar, waarschijnlijk Jan Saenredam zelf, het dier te tekenen. Enkele mannen zijn de potvis aan het opmeten. Een voornaam gezelschap kijkt toe. De hoofdfiguur in dat…

Begrafenisstoet van Michiel de…

Bastiaen Stopendael, naar Jan Luyken, 1687 - 1701, prent, RP-P-AO-23-17

De begrafenisstoet van Michiel de Ruyter te Amsterdam op 18 maart 1677. De stoet gaat over de Dam langs het stadhuis naar de Nieuwe Kerk. Boven in het midden een banderol met de titel. In het onderschrift de legenda 1-46.

De beëdiging van de Vrede van…

Simon Fokke, naar Jonas Suyderhoef, naar Gerard ter Borch (II), 1754, prent, RP-P-OB-68.299

Het beëdigen van de Vrede van Munster op 15 mei 1648, in de grote zaal of Friedenssaal van het stadhuis te Munster. De afgevaardigden staan rond een tafel en leggen met opgestoken hand de eed af.

Plattegrond van de stad Groningen…

Jan Luyken, 1730, prent, RP-P-OB-68.297A

Plattegrond in vogelvluchtperspectief van Groningen tijdens het beleg door het Staatse leger onder Maurits in 1594. Onderaan de loopgraven en wallen van het leger van de prins. Linksonder een afbeelding van de Sint Walburgskerk, rechtsboven het wapen van de stad en de legenda A-Z en 1-15 in het…

Gebouwen en brug te Vreeswijk bij…

Isaac Sorious, 1672 - 1676, prent, RP-P-OB-77.100

Verwoeste gebouwen, molen en brug te Vreeswijk bij Vianen. Twaalfde prent in een reeks van dertien afbeeldingen van de dorpen en kastelen in de provincie Utrecht door de Fransen in 1672 verwoest.

Het beëdigen van de Vrede van…

anoniem, naar Jonas Suyderhoef, naar Gerard ter Borch (II), 1665 - 1667, prent, RP-P-OB-77.018

Het beëdigen van de Vrede van Munster op 15 mei 1648, in de grote zaal of Friedenssaal van het stadhuis te Munster. De afgevaardigden staan rond een tafel en leggen met opgestoken hand de eed af. Met onderschrift van 2 verzen van 4 regels in het Nederlands.

Franse troepen trekken plunderend…

Isaac Sorious, 1672 - 1676, prent, RP-P-OB-77.094

De Franse troepen trekken plunderend en schietend door de ruïnes van het dorp Nigtevecht. Zesde prent in een reeks van dertien afbeeldingen van de dorpen en kastelen in de provincie Utrecht door de Fransen in 1672 verwoest.

Beleg van Namen door koning Willem…

anoniem, 1701 - 1703, prent, RP-P-OB-77.258

Het beleg van Namen door de geallieerden onder Willem III in 1695. De voorstelling toont de beschieting van Namen met op de voorgrond oprukkende cavalerie. Verschillende details in de voorstelling zijn met de cijfers 1-15 aangeduid en worden onderaan verklaard. In de rechter bovenhoek is een…

Na het vertrek van de Fransen uit…

Johannes Jacobsz van den Aveele, 1674, prent, RP-P-OB-77.087

Na het vertrek van de Fransen uit Utrecht in 1673 stuurt Willem Adriaan, graaf van Hornes de leden van de vroedschap de laan uit. Boven deze voorstelling wordt in herinnering geroepen hoe het stadsbestuur de sleutels van de stad aan Lodewijk XIV had overhandigd. Bovenaan twee tweeregelige verzen in…

Afbeeldinge van alle de stercke…

anoniem, 1674, prent, RP-P-OB-77.071

Prent met plattegronden van de 27 verloren vestingen boven een kaart van Nederland en omringende gebieden. Bij elke vesting is aangegeven op welke dag deze gevallen is. Op de kaart van Nederland is het gebied omlijnd dat in 1672 verloren werd, maar door de prins van Oranje in de jaren 1673 en 1674…