107 resultaten gevonden


Peter Paul Rubens Jacob de Wit, 1705 - 1754, tekening, RP-T-1951-306

Peter Paul Rubens Jacob de Wit, 1734, tekening, RP-T-1921-16

Jacob de Wit, 1705 - 1754, tekening, RP-T-1952-92

Manshoofd met zware kastanjebruine baard, de ogen zien opzij naar boven.

Jacob de Wit, 1705 - 1754, prent, RP-P-1884-A-7682

Koning Ahasveros raakt Ester, die voor hem geknield zit, aan met zijn scepter. Verbeelding van de Bijbeltekst Esther 15:12.

Jacob de Wit, 1705 - 1754, prent, RP-P-1884-A-7687

De aartsengel Michaël, in zijn ene hand een schild met het symbool van God de Vader en in zijn andere hand een bliksemschicht, gooit samen met andere engelen de opstandige engelen uit de hemel.

Jan Punt, 1751, prent, RP-P-OB-66.378

In de wolken wordt Maria gekroond. Onder de rechthoekige voorstelling een vers in het Latijn.

Jan Punt, 1751, prent, RP-P-OB-66.373

Mozes' armen worden omhooggehouden door Aäron en Hur. Onder de rechthoekige voorstelling een vers in het Latijn uit Ex. 17:10-12.

Jan Punt, 1753, prent, RP-P-OB-66.366

Bisschop Athanasius met staf en boek; onder de octagonale voorstelling een tekstregel.

Jan Punt, 1721 - 1779, prent, RP-P-OB-66.361

Zittende Maria Magdalena; onder de ovale voorstelling een vers.

Jan Punt, 1721 - 1779, prent, RP-P-OB-66.359

H. Hiëronymus; onder de octagonale voorstelling een vers in het Latijn.