557 resultaten gevonden


Maerten de Vos, Francoys van Beusekom Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1599, prent, RP-P-OB-78.809

Het seizoen Herfst. Bij een boerderij wordt een varken geslacht, links druivenoogst en de productie van wijn. Onderschrift van 4 regels in het Latijn. Genummerd: 3.

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1889-A-14182

De verloren zoon knielt in lompen gekleed voor zijn vader die hem omhelst. Met drie vrouwen. Op de achtergrond de voorbereidingen voor het feestmaal. Met onderschrift Filio Habet genitor...Reverso

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1890-A-15318

Blad 2 van serie van 4 genummerde bladen met vlakdecoraties. Spes, personificatie van de Hoop, staand in ovaal. In de omlijsting midden boven vier draken waarvan twee met in elkaar gedraaide staarten. Gearceerde achtergrond.

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1890-A-15320

Blad 4 van serie van 4 genummerde bladen met vlakdecoraties. Justitia, personificatie van de Gerechtigheid, staand in ovaal. In de omlijsting zit onderaan een uil tussen twee pauwen. Gearceerde achtergrond.

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1891-A-16557

Element vuur als jonge man zittend op de rug gezien, bliksemschichten in de hand, salamander bij zijn voeten. In een omlijsting met voorwerpen uit de keuken, ovens, smederij, metalen wapens en wapenrusting.

Hans Vredeman de Vries, Assuerus van Londerseel Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1635, prent, RP-P-1905-2763

Beide hermen dragen een korfje vol vruchten en ranken op het hoofd. Kopie van blad XIII (RP-P-1977-1450) uit de serie Exercitatio alphabetica nova et utilissima.... Gearceerde achtergrond. Een van 6 bladen uit een serie van 8?

Joos de Bosscher, Nicolaes de Bruyn anoniem, 1620 - 1690, prent, RP-P-1997-174-H

Blad met everzwijnen. Op de voorgrond twee grote zwijnen. Acht zwijnen op deachtergrond. (sommige naar Nicolaas de Bruyn? vergelijk Hollst. 214). No. 8 uit serie van 12: Qui Diomedeis...talis erat.

Assuerus van Londerseel Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1902-A-22375

Vierde dag van schepping: God schept de zon, maan en sterren en scheidt zo het licht van de duisternis. In medaillon met als opschrift een bijbeltekst in Latijn uit Genesis 1, binnen rechthoekige omlijsting.

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-OB-31.372

Zesde dag van schepping: God schept de dieren en Adam en Eva. Hij blaast Adam leven in door zijn neus. In medaillon met als opschrift een bijbeltekst in Latijn uit Genesis 2, binnen rechthoekige omlijsting.

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1894-A-18406

Vijfde dag van schepping: God schept vissen en vogels zodat het water wemelt van de levende wezens en langs het hemelgewelf vogels vliegen. In medaillon met als opschrift een bijbeltekst in Latijn uit Genesis 1, binnen rechthoekige omlijsting.