Indische arbeiders sorteren…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1915, foto, RP-F-F01149-AA

Onderdeel van Reisalbum met foto's van bedrijvigheid en bezienswaardigheden op Sumatra en Java en van de reis naar en van Nederlands-Indië.

Aanbidding door de koningen

François Stuerhelt (mogelijk), naar Schelte Adamsz. Bolswert, naar Peter Paul Rubens, 1600 - 1652, prent, RP-P-2007-183

In een schuur toont Maria het kind aan de drie koningen. Jozef staat achter haar. De koningen hebben geschenken in de hand en zijn vergezeld van soldaten. De prent maakt deel uit van een album.

Heilige Drie-eenheid

François Stuerhelt (mogelijk), ca. 1600 - 1652, prent, RP-P-2007-190

De Heilige Drie-eenheid en Maria omgeven door heiligen en engelen. De prent maakt deel uit van een album.

Spijzigen van de hongerigen

Philips Galle, 1577, prent, RP-P-2004-587

Het spijzigen van de hongerigen als een van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden een man die naar een tafel wijst waar hij hongerigen te eten geeft. Op de achtergrond de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Rondom voorstellingen van Bijbelverhalen die te maken hebben met het…

Sacrament van priesterwijding

Philips Galle, 1576, prent, RP-P-2004-576

Het sacrament van de priesterwijding. In het midden een voorstelling van twee mannen die tot priester worden gewijd. Op de achtergrond het laatste avondmaal links en rechts Paulus en Barnabas die oudsten aanstellen in een gemeente. Rondom voorstellingen van Bijbelverhalen die te maken hebben met…

Zonden vergeven

Philips Galle, 1577, prent, RP-P-2004-585

Het vergeven van zonden als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden een gezin dat hun meester om vergeving smeekt. Op de achtergrond verschillende voorstellingen van nieuwtestamentische verhalen die vergeving illustreren. Onder andere het verhaal van de ondankbare…

Onderwijzen van de onwetenden

Philips Galle, 1577, prent, RP-P-2004-580

Het onderwijzen van de onwetenden als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden een prediker die vanaf een preekstoel een groep mensen onderricht. Op de achtergrond Christus die de bergrede houdt, Johannes de Doper die mensen onderricht, Christus die een menigte…

Aanbidding door de herders

François Stuerhelt (mogelijk), naar Frederik Bouttats (de Oude), naar Lucas Vorsterman (I), naar Peter Paul Rubens, ca. 1600 - 1652, prent, RP-P-2007-182

Maria met het Kind, Jozef, de os en de ezel, in een schuur. Boven hen drie engeltjes. Links een groepje mannen en vrouwen in aanbidding. Op de voorgrond ligt een kip. De prent maakt deel uit van een album.

Sacrament van de eucharistie

Philips Galle, 1576, prent, RP-P-2004-574

Het sacrament van de eucharistie. In het midden een voorstelling van de consecratie van de hostie en de bediening van de eucharistie. Op de achtergrond een interieur met het laatste avondmaal en rechts de viering van het avondmaal door de eerste christenen. Rondom voorstellingen van Bijbelverhalen…

Zeven geestelijke werken van…

Philips Galle, 1577, prent, RP-P-2004-578

Titelprent voor een serie over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Rond de titel zeven medaillons met allegorische figuren die de zeven geestelijke werken van barmhartigheid verbeelden. Onder iedere voorstelling een verwijzing naar een Bijbeltekst in het Latijn. Onder de voorstelling een…