58 resultaten gevonden


Crispijn van de Passe Magdalena van de Passe (I), 1610 - 1638, prent, RP-P-1904-647

Christus verrijst uit zijn graf. De soldaten die rondom het graf liggen schrikken wakker en vluchten. Rechts op de achtergrond de aankomst van de drie heilige vrouwen bij het graf. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Crispijn van de Passe Magdalena van de Passe (I), 1615, prent, RP-P-OB-2234

De Hellespontische Sibille zit aan een tafel. In haar rechterhand houdt ze een vrucht en in haar linkerhand een bos bloemen. Ze kijkt op naar de hemel waar Maria met het Christuskind verschijnt. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met sibillen.

Magdalena van de Passe, 1624, prent, RP-P-1892-A-17432

Portret van Theodoor van Zuylen, heer van Haer en Zevender, op 25-jarige leeftijd. Onderaan de omlijsting het wapenschild van de geportretteerde. Pendant van een portret van Armgaert Elisabeth van Dordt.

Crispijn van de Passe Magdalena van de Passe (I), 1617 - 1634, prent, RP-P-1889-A-15077

Boslandschap met Elia die langs de beek Kerit zit. Een raaf brengt hem brood en vlees. In de marge een Bijbelcitaat uit 1 Kon. 17 in het Latijn.

Crispijn van de Passe Magdalena van de Passe (I), 1614, prent, RP-P-2011-72-8

Crispijn van de Passe (I), ca. 1636 - 1670, prent, RP-P-2013-10-2

Apollo is door toedoen van Amor verliefd op de nimf Daphne en achtervolgt haar. Zij bidt tot haar vader om redding, waarna lauriertakken ontspruiten aan haar opgeheven armen en ze in een boom verandert.

toegeschreven aan Magdalena van de Passe, 1610 - 1638, prent, RP-P-OB-73.986

Magdalena van de Passe, ca. 1636 - 1670, prent, RP-P-2014-34-66

Atalanta heeft haar aanbidder Hippomenes uitgedaagd tot een hardloopwedstrijd. Hippomenes laat tijdens het rennen drie gouden appels vallen die Venus hem had gegeven. Atalanta kan de appels niet weerstaan en raapt ze op, waardoor ze de wedstrijd verliest.

Crispijn van de Passe Magdalena van de Passe (I), 1615, prent, RP-P-1983-45-7(R)

De Hellespontische Sibille zit aan een tafel. In haar rechterhand houdt ze een vrucht en in haar linkerhand een bos bloemen. Ze kijkt op naar de hemel waar Maria met het Christuskind verschijnt. Onder de voorstelling een onderschrift in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Crispijn van de Passe Magdalena van de Passe (I), 1617 - 1634, prent, RP-P-2006-80

Boslandschap met Elia die langs de beek Kerit zit. Een raaf brengt hem brood en vlees. In de marge een Bijbelcitaat uit 1 Kon. 17 in het Latijn.