1.911 resultaten gevonden


Crispijn van de Passe (I), 1580 - 1588, prent, RP-P-1894-A-18594D

De verloren zoon wordt door twee vrouwen met stokken uit het bordeel gejaagd. In de marge een onderschrift in het Latijn.

Crispijn van de Passe (I), Claes Jansz. Visscher anoniem (II), 1574 - 1687, prent, RP-P-1888-A-12691

Medaillon met de serietitel in het Latijn en een ring met de twaalf tekens van de dierenriem. De prent heeft een omlijsting met Ceres, Bacchus, Boreas en Venus met Amor die de vier jaargetijden symboliseren. Kopie in spiegelbeeld naar de gelijknamige prent van Crispijn van de Passe (I).

Crispijn van de Passe anoniem (I) , Maerten de Vos, 1574 - 1687, prent, RP-P-1888-A-12696

De maand mei: musicerend gezelschap in een roeiboot. Op de achtergrond een valkenjacht. Midden boven het teken van de dierenriem dat bij de maand mei hoort: Tweelingen. De prent heeft een omlijsting met een randschrift in het Latijn. Kopie in spiegelbeeld naar de gelijknamige prent van Crispijn van…

Crispijn van de Passe anoniem (I) , Maerten de Vos, 1574 - 1687, prent, RP-P-OB-15.843

De maand mei: musicerend gezelschap in een roeiboot. Op de achtergrond een valkenjacht. Midden boven het teken van de dierenriem dat bij de maand mei hoort: Tweelingen. De prent heeft een omlijsting met een randschrift in het Latijn. Kopie in spiegelbeeld naar de gelijknamige prent van Crispijn van…

Crispijn van de Passe (I) , Gerard de Jode, 1580 - 1588, prent, RP-P-1966-2

Allegorie op de Dood en de Verlossing. In het midden zit de engel van de Verlossing. Aan weerszijden Adam en Eva die door de Dood zijn geketend. Op de achtergrond de slang met de verboden vrucht. In het kader onder de voorstelling twee bijbelcitaten uit Rom. 7 en Gal. 1 in het Latijn.

Crispijn van de Passe (I) , Sadeler, Aegidius Sadeler, 1591, prent, RP-P-1966-111

Altaar met het Lam dat ligt op het boek met de zeven zegels (Op. 5). Het altaar wordt geflankeerd door Johannes de Doper en de H. Paulus. Op het altaar een tienregelige tekst uit Filippenzen in het Latijn. Op de achtergrond de passiewerktuigen. Boven de voorstelling de titel van het boek in het…

Crispijn van de Passe (I) , Sadeler, 1591, prent, RP-P-OB-15.778

Kaïn staat op het punt om Abel te doden met een ezelskaakbeen. Rechts twee offeraltaren: het offer van Abel wordt door God goedgekeurd (de rook stijgt omhoog), het offer van Kaïn wordt afgekeurd (de rook slaat omlaag). Op de achtergrond knielen Adam en Eva bij het lichaam van Abel. In de marge een…

Crispijn van de Passe (I) , Sadeler, 1591, prent, RP-P-1966-116

Koningin Izebel, vergezeld door twee dienstmaagden, geeft het bevel om de profeten van de Heer te vermoorden. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Crispijn van de Passe (I) , Philips Galle, 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2169

Koning Achab van Samaria vraagt aan Nabot de prijs voor zijn wijngaard. Nabot wil echter zijn eigendom niet verkopen, waarop Achab hem laat stenigen (1Kon. 21:1-29). Op de achtergrond vertelt de profeet Elia aan Achab dat hij door God gestraft zal worden omdat hij in schending is van het tiende…

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1906-2056

Na drie dagen en nachten in de buik van de vis overleefd te hebben spuwt de vis Jona uit op het land. God kijkt naar Jona vanuit een wolk. Het water op zee is rustig. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.