56 resultaten gevonden


Claes Jansz. Visscher Crispijn van de Passe (I) (II), 1580 - 1588, prent, RP-P-1904-154

Christus wast de voeten van de apostel Petrus. De voorstelling wordt omlijst door een ornamentele rand die is versierd met schelpen en vissen, en de Heilige Geest in de vorm van een duif.

Maerten de Vos, Gerard de Jode Adriaen Collaert, 1580 - 1584, prent, RP-P-2005-214-16-2

Het element water, gepersonifieerd door Venus als watergodin. Zij is omringd door water met allerlei vissen en zeewezens. In haar ene hand een kompas, in haar andere hand een schip. Uit haar borsten en uit haar haren stroomt water. Ook uit schelpen en urnen rondom haar stroomt water. Onder de…

Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-1904-3480

Abraham vertrekt met zijn familie, slaven, slavinnen en vee naar Kanaän. Op de voorgrond in het landschap lopen Abraham, zijn vrouw Sara en zijn neef Lot. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Gen. 12.

Claes Jansz. Visscher Antonie Wierix (II) (II), 1582 - 1586, prent, RP-P-1904-159

Christus valt, ondanks de hulp van Simon van Cyrene, tijdens het dragen van zijn kruis naar Golgota. Een Romeinse soldaat spoort hem aan om op te staan. Veronica biedt aan het zweet van zijn gezicht te wissen met een doek. Op de achtergrond bezwijkt zijn moeder Maria. De voorstelling is gevat in een…

Claes Jansz. Visscher Antonie Wierix (II) (II), 1582 - 1586, prent, RP-P-1904-161

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Onder het kruis bevinden zich Maria Magdalena, Maria en de Heilige Johannes. De voorstelling is gevat in een ornamentele omlijsting die is gedecoreerd met de passiewerktuigen en bovenaan het tetragram omringd door cherubijnen.

Johann Sadeler (I), 1583, prent, RP-P-2005-214-5-1

Adam en Eva schamen zich voor hun naaktheid nadat zij van de boom van goed en kwaad hebben gegeten. Ze worden door God ontdekt terwijl ze zich met bladeren bedekken. Op de achtergrond de zondeval. Onder de voorstelling een verklarende tekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Johann Sadeler (I), 1583, prent, RP-P-2005-214-6-2

Kaïn en Abel brengen ieder een offer. Op de voorgrond Kaïns offeraltaar, waarop hij korenschoven en vruchten offert. De rook van het offer stijgt niet omhoog. Op de achtergrond, Abels offeraltaar, waarop hij een schaap offert. De rook gaat omhoog. Boven in de lucht verschijnt God in de wolken. God…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-10-1

Illustratie van het eerste geloofsartikel (Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde) van de apostolische geloofsbelijdenis. God de Vader schept Eva uit Adams rib. Rechts op de achtergrond buigt God de Vader zich over Adam en blaast hem leven in. Links de schepping van de…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-11-2

Illustratie van het vierde geloofsartikel ([Christus] die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus is van het kruis gehaald en Maria, Johannes, Maria Magdalena en anderen bewenen hem. Op de achtergrond rechts wordt…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-15-1

Illustratie van het elfde geloofsartikel (de verrijzenis van het lichaam) van de apostolische geloofsbelijdenis. De profeet Ezechiël staat in een dal vol beenderen. Hij spreekt met God de Vader die aan de hemel verschijnt. Om hem heen komen de dode beenderen tot leven en worden levende mensen. Boven…