De kracht van de liefde overwint…

Johann Theodor de Bry, naar Zacharias Dolendo, naar Jacob de Gheyn, 1611, prent, RP-P-1953-155

Amor zit op een leeuw, die een bit in zijn bek heeft. De kleine Amor bedwingt met zijn teugels de krachtige leeuw. De kracht van de liefde is dus sterker dan die van het machtigste dier.

Laatste Oordeel

Johann Theodor de Bry, naar Johann Sadeler (I), naar Dirck Barendsz., naar Maerten de Vos, 1611, prent, RP-P-1953-153

Christus zit in de wolken, geflankeerd door Mozes en Paulus. Onder hen staan de doden op uit hun graven, Zij worden door engelen naar de hemel geleid (links) of door duivels naar de hel gevoerd (rechts). Embleem no. 1 uit Emblemata Saecularia, 1611: de vergankelijke en zondige mensheid zal zich voor…

Amor bij een boom

Johann Theodor de Bry, naar Zacharias Dolendo, naar Jacob de Gheyn, 1611, prent, RP-P-1953-154

Amor staat bij een boom waarvan hij een twijg vastpakt. Op de achtergrond links een liefdespaar waarboven een Amor vliegt die zijn pijl op hen richt: 'So macht die Lieb ausz zweyen eins/ Und doch wie das ander keins'.

Het smeden der hoofden

Johann Theodor de Bry, naar Hendrick Goltzius, naar Karel van Mander, 1611, prent, RP-P-1953-152

In een smederij worden menselijke hoofden gesmeed. Het zijn "harde koppen" die op een halsstarrige en trotse houding wijzen. De ondeugd van de halsstarrigheid kan alleen worden veranderd door de "spijtige herde bollen" om te smeden. Het zijn er zo veel en ze zijn zo alom tegenwoordig dat de smeden…

Justitia valt van een steigerend…

Johann Theodor de Bry, naar Dirck Volckertsz Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1611, prent, RP-P-1953-151

De personificatie van Justitia zit, met haar attributen zwaard en balans, op een steigerend paard, dat haar van zijn rug afwerpt. Zij stort ter aarde. Het paard heeft een wereldbol op zijn hoofd. Het voorbeeld voor deze prent maakt deel uit van een serie van vier waarin de wereld zonder…

Zittende Victoria met Oorlog en…

Johann Theodor de Bry (toegeschreven aan), 1616, prent, RP-P-BI-5182

De gekroonde personificatie van de overwinning, Victoria, zit met commandostaf en palmtak naast twee gevangenen. Aan weerszijden van de tafel met de titel van het boek staan Vrede (links) en Oorlog (rechts). Vrede wordt voorgesteld door een vrouw met palmtak en hoorn des overvloeds. Oorlog is een…