1.146 resultaten gevonden


Johann Sadeler (I), Raphaël Sadeler Adriaen Collaert (I), 1583 - 1588, prent, RP-P-1980-54

Een lepralijder knielt voor Christus en bidt om genezing. Christus legt zijn hand op het hoofd van de man en geneest hem. Rondom Christus zijn apostelen (Matteüs 8:1-4). Op de achtergrond de genezing van de knecht van de hoofdman van Kafarnaeüm (Matteüs 8:5-13). De prent heeft een Latijns…

Raphaël Sadeler (I) , Sadeler, 1583 - 1588, prent, RP-P-1980-59

Het interieur van een huis. De farizeeër Nikodemus is in gesprek met Christus in het midden van de nacht (Johannes 3:1-21). De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven van Christus.

Adriaen Collaert, 1570 - 1618, prent, RP-P-1978-97

De allegorische figuur van de smaak. Ze heeft een appel in de hand en een cornucopia. Ze is vergezeld door een aap. Op de achtergrond twee Bijbelscènes: de wonderbare spijziging (Johannes 6:1-14) en Adam en Eva die eten van de boom der kennis van goed en kwaad (Genesis 3:1-6). De prent heeft een…

Cornelis Kiliaan Adriaen Collaert, 1570 - 1618, prent, RP-P-OB-31.497

Maria van Egypte, een berouwvolle lichtekooi, trekt zich terug in de wildernis. Ze knielt voor de kluizenaar Zosimus en ontvangt de communie. Naast haar liggen drie kleine broden, haar voedsel in de woestijn. Op de achtergrond ontdekt Zosimus haar lijk aan en begraaft haar met behulp van een leeuw.…

Cornelis Kiliaan Adriaen Collaert, 1570 - 1618, prent, RP-P-OB-31.500

Op de Olijfberg bidt Pelagia Margareta van Antiochië al knielend voor een kruisbeeld. Ze draagt mannenkleding. Op de voorgrond vinden voorbijgangers haar lichaam na haar dood. Ze ontbloten haar borst en ontdekken dat ze een vrouw is. Op de achtergrond de doodsprocessie van Pelagia Margareta. De…

Cornelis Kiliaan Adriaen Collaert, 1570 - 1618, prent, RP-P-OB-31.505

De locale Italiaanse heilige Sofronia van Taranto in de wildernis. Ze schrijft haar naam in een boom. In het midden van de prent wordt ze na haar dood bedekt met bladeren door vogels van het woud. Zo wordt ze ontdekt door voorbijgangers, die haar lijk in processie terug naar Taranto brengen. De…

Cornelis Kiliaan Adriaen Collaert, 1570 - 1618, prent, RP-P-OB-31.512

De heilige Odilia van de Elzas in de wildernis. Ze heeft een miskelk vast. Op de achtergrond bidt ze op haar knieën en krijgt ze een visioen. Op de rechterachtergrond wordt een klooster gebouwd op de plek van het visioen, Niedermünster. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van…

Maerten de Vos, Gerard de Jode Adriaen Collaert, 1580 - 1584, prent, RP-P-BI-6067

Het element lucht, gepersonifieerd door een naakte man die in de wolken zit. Hij is omringd door vogels en vliegende insecten. In zijn hand houdt hij het symbool van lucht, de kameleon, vast. In elke hoek van de prent de vier winden, als hoofden die met bolle wangen blazen. De prent heeft een…

Adriaen Collaert, 1570 - 1618, prent, RP-P-BI-6074

Op de voorgrond de wijngod Bacchus. Naast hem de cornucopia en herfstvruchten. Op de achtergrond najaarstaferelen: ploegende en zaaiende boeren, de druivenoogst, de fruitoogst en het verzamelen van eikels voor de varkens. Boven in de lucht de drie astrologische tekens van het najaar: Weegschaal,…

Gerard de Jode Adriaen Collaert, 1581, prent, RP-P-OB-9204

In een ovaal de Latijnse titel, omschrijving en het adres van de uitgever. Aan weerszijden van de ovaal de vier personificaties van de vier temperamenten en de symbolen voor de vier elementen. Rechtsboven Venus als Sanguis, linksboven Diana als Phlegma, linksonder een oudere non als Melancolia en…