uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

1.144 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Philips Galle, 1547 - 1612, prent, RP-P-1980-16

De Israëlieten vernietigen de beelden van Baäl, om zo berouw te tonen voor hun zonden ten opzichte van God. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie over boetedoening en berouw in het Oude en Nieuwe Testament.

Philips Galle, 1547 - 1612, prent, RP-P-1980-23

De apostel Petrus zoekt vergeving in een grot na zijn verloochening van Christus. Naast hem op de grond de sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie over boetedoening en berouw in het Oude en Nieuwe Testament.

weduwe Gerard de Jode anoniem, 1591 - 1600, prent, RP-P-OB-68.148

Paulus wordt door zijn leerlingen in een mand over de stadsmuur neergelaten om vervolging door de joden te voorkomen. Onder in de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

weduwe Gerard de Jode anoniem, 1591 - 1600, prent, RP-P-OB-68.150

Stefanus predikt in een openbare ruimte. Hij draagt een dalmatiek en wordt omringd door verontwaardigde toehoorders. In de verte wordt hij gestenigd. Onder in de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Philips Galle Adriaen Collaert, 1585 - 1589, prent, RP-P-1981-158

Nadat Cham zijn vader Noach dronken en naakt in een tent heeft gevonden en hem bespot heeft, komen zijn broers, Sem en Jafet, het lichaam van hun vader bedekken (Genesis 9:20-27). Chams bespotting is een schending van het vierde Gebod: "Eer uw vader en uw moeder". Op de achtergrond vervloekt Noach…

Jan Collaert (II) , Philips Galle, 1585 - 1589, prent, RP-P-1981-160

Zimri, een leider van de Israëlieten, neemt Cozbi, een Midjanitische vrouw, mee naar zijn tent (Numeri 25: 6-8). Omdat zij van een ander volk was, is dit is een schending van het zesde Gebod: "Gij zult geen overspel plegen". Op de achtergrond hun straf: ze worden alletwee vermoord door de kleinzoon…

Cornelis Galle (I) , Adriaen Collaert, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9624

Maria zit op een stoel en leest een boek. Ze wordt bezocht door de engel Gabriël. Hij vertelt haar dat ze een zoon zal baren die Christus zal heten (Lucas 1:26-38). In de linkerbovenhoek de duif als symbool voor de Heilige Geest. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van…

Adriaen Collaert Jacques de Bie, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9629

Het interieur van een tempel. Centraal Simeon die het Christuskind kust. De profetes Hanna zit naast hem. Maria knielt voor Simeon. Jozef staat naast hem en heeft een mandje met twee duifjes in zijn handen die als offer dienen (Lucas 2:22-39). De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt…

Adriaen Collaert, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9631

Moeders proberen hun kinderen te beschermen tegen de soldaten van Herodes. Zij hebben de opdracht gekregen alle jongens van twee jaar en jonger in Betlehem te vermoorden (Matteüs 2:16). De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven van Christus.

Adriaen Collaert Jacques de Bie, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9636

Christus verjaagt handelaars en geldwisselaars uit de tempel met een zweep (Johannes 2:14-17). De apostelen kijken toe. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven van Christus.