uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

97 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Monogrammist CR (16e eeuw) , Hieronymus Wierix, Joanni Medic, 1581, prent, RP-P-1890-A-15262

In het midden troont de personificatie van de Waarheid, die zich vereenzelvigt met Christus. Op haar schoot een opengeslagen boek met Bijbelse spreuken. Ze houdt een brandende olielamp omhoog als licht van de wereld. Haar voet rust op een wezen, de Leugen, waarvan de ene helft uit een skelet bestaat…

weduwe Hieronymus Cock Hieronymus Wierix, 1570 - 1601, prent, RP-P-1906-1851

De vier vijanden van de ware gelovige. Allegorische voorstelling waarin de vrouwelijke personificatie van de rechtschapen christen wordt belaagd door vier vijanden: de Dood, de Ketterij, de Wereld en de Duivel. Met onderschrift van 4 kolommen in elk 4 regels Latijn en 4 regels Nederlands. Zinneprent…

Joannes Galle Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1591, prent, RP-P-1926-682

De evangelist Lucas zit aan zijn schrijftafel en leest in zijn evangelie. Naast hem zijn attribuut de os. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn.

Johann Sadeler Hieronymus Wierix (I), 1583, prent, RP-P-1953-422

Christus zit op de top van een berg, hij zet zijn leer uiteen of voorspelt de ondergang van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. Hij is omringd door mannen die naar hem luisteren. Op de achtergrond zijn mensen verwikkeld in verschillende activiteiten op een akker. In de marge Bijbelcitaten uit…

Johann Sadeler Hieronymus Wierix (I), 1583, prent, RP-P-1906-188

Christus zit op de top van een berg, hij zet zijn leer uiteen of voorspelt de ondergang van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. Hij is omringd door mannen die naar hem luisteren. Op de achtergrond zijn mensen verwikkeld in verschillende activiteiten op een akker. In de marge Bijbelcitaten uit…

Monogrammist AB (eind 16e eeuw; schrijver), Johannes Baptista Vrints Hieronymus Wierix (I), 1584, prent, RP-P-OB-103.510

Christus wordt door Jozef van Arimatea en Nikodemus in het graf gelegd. Rond de tombe treuren Maria, Maria Magdalena, Johannes en twee andere vrouwen. Op de achtergrond het kruis. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1619, prent, RP-P-1904-92

Het lichaam van Christus wordt door Nikodemus, Jozef en twee onbekende mannen van het kruis gehaald. Maria Magdalena ondersteunt de flauwvallende Maria. Op de voorgrond de nagels en de doornenkroon. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Hand. 13 in het Latijn.

Johannes Baptista Vrints Hieronymus Wierix (I), 1563 - voor 1611, prent, RP-P-1904-1244

Christus geeft de voor hem geknielde herder Petrus de sleutels van het koninkrijk van de hemel. De Heilige Geest in de gedaante van een duif daalt op laatstgenoemde neer. Vanuit de hemel kijken cherubijnen toe. In de marge onder de titel uit Joh. 21 een tweeregelig Bijbelcitaat uit Mat. 16 in het…

Gerard de Jode Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1591, prent, RP-P-1907-3885

De herrezen Christus toont de kruiswond in zijn zijde. Hij staat tussen de H. Petrus (met sleutel) en de H. Johannes(met adelaar). In de marge een titel in het Hebreeuws, een drieregelig Bijbelcitaat uit Hand. 4 en een vierregelig Bijbelcitaat uit Hand. 3, in twee kolommen, in het Latijn.

Jan Ditmaer, Maerten de Vos Hieronymus Wierix, 1578, prent, RP-P-1984-25

De heilige Johannes de Evangelist staat tussen twee zuilen in een architecturale omlijsting. In zijn ene hand houdt hij de miskelk waar een slang uit kruipt, met zijn andere hand maakt hij een zegenend gebaar. Aan zijn voeten de adelaar met een inktpot in zijn snavel. Met zijn klauw staat hij op het…