10 resultaten gevonden


Hans van Luyck anoniem, 1560 - 1600, prent, RP-P-OB-68.129

Laatste Avondmaal. Onder een éénregelige toelichting in het Latijn.

Maerten de Vos, Hans van Luyck Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1586, prent, RP-P-1904-100

Christus wordt door gewapende soldaten voor Pilatus gebracht. Pilatus staat op een verhoging en vraagt hem of hij de koning van de joden is. In de marge een onderschrift in het Latijn dat verwijst naar de voorstelling.

Crispijn van de Passe (I) , Hans van Luyck, 1574 - 1637, prent, RP-P-1907-3820

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Links en rechts van hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd zijn. Onder het kruis van Christus bevinden zich Maria, Maria Magdalena met haar zalfpot en de H. Johannes. Op de achtergrond diverse soldaten. In de marge een onderschrift in het…

Maerten de Vos, Hans van Luyck Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1586, prent, RP-P-1904-101

Drie soldaten duwen met stokken de doornenkroon op het hoofd van Christus. Pilatus kijkt toe vanaf de achtergrond. In de marge een onderschrift in het Latijn dat verwijst naar de voorstelling.

Maerten de Vos, Hans van Luyck Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1586, prent, RP-P-1904-194

Christus wordt door Jozef van Arimatea en Nikodemus in het rotsgraf gelegd. Maria en anderen treuren bij het graf. In de marge een onderschrift in het Latijn dat verwijst naar de voorstelling.

Maerten de Vos, Hans van Luyck Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1586, prent, RP-P-1904-196

Christus wordt door een wolk naar de hemel gevoerd. De mensen kijken in verbazing omhoog. In de marge een onderschrift in het Latijn dat verwijst naar de voorstelling.

Maerten de Vos, Hans van Luyck anoniem, 1560 - 1600, prent, RP-P-OB-68.127

Verschillende passiewerktuigen rond een gewaad: veronicadoek, ladder, kruis, geselzuil, spons en de doornenkroon. Onder een éénregelige toelichting in het Latijn.

Hans van Luyck Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1586, prent, RP-P-1904-99

Christus bidt in de hof van Getsemane. Uit de hemel verschijnt een engel met een kelk. Op de voorgrond slapen Petrus, Johannes en Jacobus. Op de achtergrond leidt Judas soldaten door de poort naar binnen. In de marge een onderschrift in het Latijn dat verwijst naar de voorstelling.

Maerten de Vos, Hans van Luyck Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1586, prent, RP-P-1904-102

Maria, Maria Magdalena en Johannes de Evangelist treuren bij het lichaam van Christus. Christus ligt op een lijkwade aan de voet van het kruis. In de marge een onderschrift in het Latijn dat verwijst naar de voorstelling.

Maerten de Vos, Hans van Luyck Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1586, prent, RP-P-1904-195

Na de Opstandig verschijnt Christus als tuinman aan Maria Magdalena. Zij zit voor Christus geknield in een tuin. Christus maakt een zegenend gebaar. In de marge een onderschrift in het Latijn dat verwijst naar de voorstelling.