uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

243 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Antonie Wierix (II) , Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-1988-312-174

God verschijnt aan de hemel. De profeet Jeremia staat met zijn hand opgeheven en kijkt omhoog met om zijn nek een juk dat God hem heeft opgedragen te maken als symbool voor het juk van Babylonië. Links koning Sedekia van Juda op een verhoging. Onderaan de trap breekt de profeet Chananja met behulp…

Antonie Wierix (II) , Maerten de Vos, Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-1988-312-307

Christus maakt zichzelf bekend in de hof van Getsemane. Judas, zijn verrader, en de soldaten deinzen achteruit en vallen op de grond. Op de achtergrond trekt Simon Petrus zijn zwaard om het rechteroor van Malchus af te slaan. Onder de voorstelling een vierregelig vers in het Latijn. Deze prent maakt…

anoniem, Gerard de Jode Maerten de Vos, 1585, prent, RP-P-1988-312-326

De heilige Geest verschijnt in de vorm van een duif en wordt uitgestort over Maria en de apostelen. Op de hoofden van hen verschijnen tongen van vuur. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst. Deze prent maakt deel uit van een album.

Gerard de Jode anoniem, 1585, prent, RP-P-1988-312-294

De aartsengel Michael scheidt de schapen van de bokken. Christus troont op de wolken, geflankeerd door Maria en Johannes. De doden worden door engelen naar de hemel geleid (links) of naar de hel gevoerd (rechts). Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst. Deze prent…

anoniem, Gerard de Jode Maerten de Vos, 1585, prent, RP-P-1988-312-299

Een man verwelkomt met open armen vreemdelingen en pelgrims. Christus staat links achter hem. Rechts zicht in het interieur van een huis. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst. Deze prent maakt deel uit van een album.

Antonie Wierix (II) , Maerten de Vos, Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-1988-312-302

Maria toont het Christuskind, naast haar staat Jozef. De herders en twee engelen scharen zich in aanbidding om het Kind heen. Vanuit de hemel schijnt de ster op de stal. De os en de ezel eten uit hun ruif. Onder de voorstelling een vierregelig vers in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een…

Maerten de Vos, Gerard de Jode Adriaen Collaert, 1580 - 1584, prent, RP-P-BI-6064

Het element vuur, gepersonifieerd door de naakte zonnegod Helios. Hij is omringd door vlammen en houdt een salamander en in zijn ene hand en in zijn andere hand een feniks. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent is deel van een vierdelige serie over de vier elementen.

Gerard de Jode Adriaen Collaert, 1581, prent, RP-P-1981-67

In de lucht zweeft de planeetgod Sol, de zon. Op de voorgrond de personificaties van Honos, Eer, voorgesteld als een soldaat en een deugdzame huisvrouw die aan het spinnen is. Op de achtergrond een riddertoernooi. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een zevendelige serie over de…

Hans Collaert (I) , Maerten de Vos, Gerard de Jode, 1579, prent, RP-P-1904-3259

Susanna wordt door soldaten naar de plaats van executie geleid; een grote menigte volgt haar. Daniël ziet dit gebeuren en protesteert. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie met het verhaal van Susanna (Daniël 13:1-64).

Maerten de Vos, Gerard de Jode Johannes Wierix, 1585, prent, RP-P-OB-103.846

Achitofel en de Arkiet Chusai adviseren Absalom over het krijgsplan tegen koning David. Op de achtergrond verstoppen Jonatan en Achimaäs - die het nieuws over het plan aan koning David zouden overbrengen - zich in een put op het erf van het huis van een man uit Bachurim. Diens vrouw legt een luik…