9 resultaten gevonden


Hans Collaert (I) , Maerten de Vos, Gerard de Jode, 1579, prent, RP-P-1904-3258

Susanne wordt voor de ouderlingen geleid, die haar beschuldigen van ontrouw. Als rechters veroordelen ze haar ook. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie met het verhaal van Susanna (Daniël 13:1-64).

Antonie Wierix (II) , Maerten de Vos, Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-1988-312-321

Christus wordt door Josef van Arimatea en Nikodemus in het rotsgraf gelegd. Rond het graf de treurende heilige vrouwen. Op de voorgrond de passiewerktuigen. Onder de voorstelling een vierregelig vers in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Hans Collaert (I) , Maerten de Vos, Gerard de Jode, 1579, prent, RP-P-1904-3257

Susanna wordt bij het baden door twee ouderlingen belaagd. Ze probeert hen tegen te houden. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie met het verhaal van Susanna (Daniël 13:1-64).

Maerten de Vos, Gerard de Jode Adriaen Collaert, 1580 - 1584, prent, RP-P-1904-2456

Het element lucht, gepersonifieerd door een naakte man die in de wolken zit. Hij is omringd door vogels en vliegende insecten. In zijn hand houdt hij het symbool van lucht, de kameleon, vast. In elke hoek van de prent de vier winden, als hoofden die met bolle wangen blazen. De prent heeft een…

Maerten de Vos, Gerard de Jode Adriaen Collaert, 1580 - 1584, prent, RP-P-1904-2454

Het element aarde, gepersonifieerd door de naakte godin Cybele. Cybele draagt een muurkroon en houdt een bos bloemen in haar ene hand en in haar andere hand een maquette van een stad. Ze is omringd door de vruchten van de aarde en de personificaties van leven en dood, respectievelijk een pasgeborene…

Maerten de Vos, Gerard de Jode Johannes Wierix, voor 1585, prent, RP-P-1988-312-214

De evangelist Lucas zit op de rug van een gevleugelde stier, zijn attribuut. Op zijn schoot een dik boek, in de rechterhand een schrijfveer. Rechts op de achtergrond de aanbidding door de herders in de stal; linksachter de drie kruisen op de berg Golgotha, met Maria en Johannes onder het kruis.…

Antonie Wierix (II) , Maerten de Vos, Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-1988-312-314

Soldaten duwen met stokken de doornenkroon op het hoofd van de met touwen geboeide Christus. Een man zit in geknielde houding voor Christus en bespot hem. Onder de voorstelling een vierregelig vers in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Gerard de Jode Maerten de Vos, 1585, prent, RP-P-1988-312-278

Christus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De menigte zwaait met palmtakken en legt kleden en mantels voor hem op de grond. Achter Christus lopen zijn apostelen. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Mat. 21. Deze prent maakt deel uit van een album.

Antonie Wierix (II) , Maerten de Vos, Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-1988-312-320

Het lichaam van Christus wordt van het kruis gehaald door Nikodemus en Josef van Arimatea. Maria Magdalena knielt bij Christus' voeten. Maria zit ineengezakt op de grond. Ze wordt ondersteund door Johannes. Onder de voorstelling een vierregelig vers in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een…