13 resultaten gevonden


Francoys van Beusekom Nicolaes de Bruyn, 1590 - 1603, prent, RP-P-BI-5097

Het element Aarde. Zittende naakte vrouwelijke personificatie met hoorn van overvloed. In een omlijsting met dieren, planten, bloemen, fruit, groente en producten van de landbouw en veeteelt. In het onderschrift een vers van 4 regels in het Latijn.

Maerten de Vos Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1903-A-22996

Dorpsgezicht met activiteiten die plaatsvinden in de herfst: varkens worden geslacht en de wijnproduktie van de geoogste druiven is in volle gang. In de marge onder staat een vers in vier regels Latijn.

Maerten de Vos, Francoys van Beusekom Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1599, prent, RP-P-OB-78.809

Het seizoen Herfst. Bij een boerderij wordt een varken geslacht, links druivenoogst en de productie van wijn. Onderschrift van 4 regels in het Latijn. Genummerd: 3.

Francoys van Beusekom Nicolaes de Bruyn, 1590 - 1603, prent, RP-P-OB-16.153

Het element Water. Zittende naakte vrouwelijke personificatie, water stroomt uit haar borsten, zittend bij een bron met vissen. In een omlijsting met vissen, schaaldieren, watervogels en andere dieren die in en om het water leven. In het onderschrift een vers van 4 regels in het Latijn.

Francoys van Beusekom Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1903-A-22997

Winterlandschap met activiteiten die in dit seizoen plaatsvinden: mensen schaatsen op het ijs, een dame wordt in een slee vervoerd en kinderen gooien sneeuwballen. In de marge onder een vers in vier regels Latijn.

Francoys van Beusekom Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1903-A-22994

Tuin van kasteel met activiteiten die plaatsvinden in de lente: in de tuin wordt gesnoeid en geharkt en schapen worden geschoren op het erf van de boerderij. In een prieel worden dames het hof gemaakt. Onder in de marge staat een vers.

Francoys van Beusekom Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1599, prent, RP-P-OB-78.807

Het seizoen Lente. Bij een buitenhuis wordt onder toezicht van een elegante dame gewerkt in de tuin. Rechts een moestuin en het scheren van schapen op de boerderij. Onderschrift van 4 regels in het Latijn. Ongenummerd.

Francoys van Beusekom Nicolaes de Bruyn, 1590 - 1603, prent, RP-P-OB-16.149

Het element Lucht. Naakte mannelijke personificatie, zittend in de wolken omringd door vogels en vier windkopjes. In een omlijsting met vogels en insecten. In het onderschrift een vers van 4 regels in het Latijn.

Frederik de Wit, Francoys van Beusekom Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656, prent, RP-P-1891-A-16556

Element aarde als naakte vrouw zittend met hoorn des overvloeds. In een omlijsting met dieren, planten, bloemen, fruit, groente en producten van de landbouw en veeteelt.

Francoys van Beusekom Nicolaes de Bruyn, 1590 - 1603, prent, RP-P-OB-16.151

Het element Vuur. Zittende naakte mannelijke personificatie, op de rug gezien, bliksemschichten in de hand, salamander bij zijn voeten. In een omlijsting met voorwerpen uit de keuken, ovens, smederij, metalen wapens en wapenrusting. In het onderschrift een vers van 4 regels in het Latijn.

Einde van alle 13 resultaten Terug naar boven