uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

25 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-OB-5912

Het derde geloofsartikel: het geloof in de geboorte van Christus. Enkele herders knielen voor de kribbe met het Christuskind. Twee engelen naast de kribbe. Op de achtergrond links de annunciatie en op de achtergrond rechts de verkondiging aan de herders. De prent heeft een Latijns opschrift met een…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-OB-5917

Het zevende geloofsartikel: het geloof in het Laatste Oordeel. Christus zit op een regenboog in de wolken met de maagd Maria geknield naast hem. Hij oordeelt over de wereld tijdens het Laatste Oordeel. Rondom hen engelen en de apostelen. Op de aarde herrijzen alle doden uit hun graven. Zij worden…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-11-1

Illustratie van het derde geloofsartikel ([Christus] die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria) van de apostolische geloofsbelijdenis. De herders knielen en aanbidden het Christuskind in de kribbe. Bij de kribbe staan Jozef en Maria. Op de achtergrond links de annunciatie aan…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-12-2

Illustratie van het zesde geloofsartikel ([Christus] die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader) van de apostolische geloofsbelijdenis. Nadat Christus ten hemel is gevaren, kijken de apostelen naar de hemel. Twee engelen verschijnen aan hen. Achter de engelen de…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-OB-5914

Het vierde geloofsartikel: het geloof in de dood van Christus aan het kruis. De prent toont de maagd Maria en anderen die het dode lichaam van Christus bewenen, dat van het kruis is afgehaald. Op de achtergrond rechts wordt Christus in een tombe gelegd. De prent heeft een Latijns opschrift met een…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-OB-5919

Het negende geloofsartikel: het geloof in de christelijke kerkgemeenschap. De apostelen genezen zieken en doen aan liefdadigheid. Ze nemen giften in ontvangst en verdelen die naar behoefte over de gelovigen. De prent heeft een Latijns opschrift met een Bijbelcitaat dat refereert naar het afgebeelde…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-OB-5921

Het elfde geloofsartikel: het geloof in de verrijzenis van de mensheid. Ezechiël profeteert in een dal van beenderen. Hij begint te spreken en rondom hem komen de beenderen terug tot leven. Vlees en huid groeit er terug aan. Boven in de lucht verschijnt God de Vader. De prent heeft een Latijns…

Filips II Raphaël Sadeler (I) (koning van Spanje), 1570 - 1593, prent, RP-P-OB-7554

De H. Hiëronymus in de wildernis. Hij slaat met een steen tegen zijn borst.

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-13-1

Illustratie van het zevende geloofsartikel (vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus zit op een regenboog in de wolken met de maagd Maria geknield naast hem. Hij oordeelt over de wereld tijdens het Laatste Oordeel. Rondom hen engelen en…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-14-2

Illustratie van het tiende geloofsartikel (de vergeving van zonden) van de apostolische geloofsbelijdenis. De apostel Petrus spreekt een menigte gelovigen toe over de vergeving van zonden. Een licht verschijnt in de lucht: de Heilige Geest daalt neer op alle toehoorders. Op de achtergrond worden…