52 resultaten gevonden


Johann Sadeler Raphaël Sadeler (I) (I), 1598, prent, RP-P-OB-60.312

De H. Euthymius, een vroegchristelijke kluizenaar uit Egypte, zit op de grond in een grot en leest een bijbel. De H. Theoctistus wandelt zijn richting uit. Op de achtergrond in een landschap andere kluizenaars die hutten bouwen.

Johann Sadeler (I), 1598, prent, RP-P-OB-60.317

De H. Alpherius, een Spaanse kluizenaar uit de elfde eeuw na Christus, staat met abtstaf en monnikenpij voor de benedictijnenabdij van La Cave die door hem werd gesticht. Op de achtergrond bergen.

Johann Sadeler (I), 1598, prent, RP-P-OB-60.324

Op de voorgrond de H. Alphegus, een Engelse kluizenaar en de aartsbisschop van Canterbury. Hij staat voor zijn kluizenaarshut met een lamp. Op de achtergrond worden de monniken van Canterbury aangevallen door de Denen, die hen slaan met slangen en zwepen.

Johann Sadeler Raphaël Sadeler (I) (I), 1598, prent, RP-P-OB-60.329

De H. Petrus Coelestinus, de latere paus Coelestinus V, zit geknield op de voorgrond en bidt tot God. Achter hem vluchten monniken weg van een brandende kerk met rondom vliegende duivels.

Johann Sadeler Raphaël Sadeler (I) (I), 1598, prent, RP-P-OB-60.331

De H. Paulus van Latros (?), een kluizenaar uit Griekenland, knielt voor een graf in een donkere kerk. Voor hem een crucifix, door een olielamp belicht.

Johann Sadeler (I), 1600, prent, RP-P-OB-60.336

Op de voorgrond de kluizenaar Ephaestius. Hij gooit een buidel met munten in het water. Achter hem zijn kluizenaarshut. Links een paar reizigers die een brug oversteken. Op de achtergrond een boslandschap.

Johann Sadeler Raphaël Sadeler (I) (I), 1600, prent, RP-P-OB-60.343

Een landschap met een ruïne. Op de voorgrond de H. Liphardus van Meung-sur-Loire, een kluizenaar uit de zesde eeuw na Christus. Hij zit geknield te bidden in zijn hut. Op de achtergrond een monnik naast een staf waarop het hoofd van een slang. Het lichaam van de slang ligt naast de staf op de grond.

Johann Sadeler Raphaël Sadeler (I) (I), 1600, prent, RP-P-OB-60.348

Een boslandschap. Op de voorgrond de H. Ethbin, een Ierse kluizenaar uit de zesde eeuw na Christus. Hij nodigt Christus in de gedaante van een melaatse reiziger uit in zijn kluizenaarshut.

Johann Sadeler (I), 1600, prent, RP-P-OB-60.350

Een berglandschap. Op de voorgrond de H. Landelinus van Lobbes, een Waalse kluizenaar uit de zevende eeuw na Christus. Hij zit op zijn knieën te bidden voor een rots waar een bron ontspringt. Op de achtergrond enkele hutjes van kluizenaars.

Johann Sadeler Raphaël Sadeler (I) (I), 1600, prent, RP-P-OB-60.355

Het interieur van de kerk met het Heilig Graf van Christus. Op de voorgrond slaapt Petrus van Amiens, een Franse kluizenaar en prediker van de eerste kruistocht. Rechts een visioen van Christus met cherubijnen.