226 resultaten gevonden


Maerten de Vos, Eduwart van Hoeswinckel Adriaen Collaert, 1579 - 1583, prent, RP-P-BI-6039A

De geboorte van Kaïn. Op de achtergrond de daaropvolgende geboorte van Abel. Boven, drie medaillons met afbeeldingen uit het leven van Kaïn en Abel: links het offer aan God, midden Kaïn die Abel doodslaat, rechts Adam en Eva die rouwen om Abels dood. De prent heeft een Latijns onderschrift in een…

Philips Galle Adriaen Collaert, 1585 - 1589, prent, RP-P-1981-155

De Israëlieten aanbidden het standbeeld van het gouden kalf (Exodus 32). Dit is een schending van het eerste Gebod: "Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden." Op de achtergrond breekt Mozes de stenen tafelen met de Tien Geboden en doden de Levieten op Mozes' bevel drieduizend…

Adriaen Collaert, 1570 - 1618, prent, RP-P-OB-47.231

Een kamerinterier waar Christus op de schoot van Maria zijn grootmoeder Anna zegent. Gezicht op een landschap met een kerk door uit venster. De prent heeft een Frans opschrift in cartouche en een Latijns onderschrift.

Jan Collaert (II) , Adriaen Collaert, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9626

Nadat Gabriël aan de herders de geboorte van Christus heeft aangekondigd, bezoeken zij de stal en de kribbe met het Christuskind (Lucas 2:8-20). Naast Maria en Jozef zijn enkele engelen aanwezig, alsook de os en de ezel. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie…

Jan Collaert (II) , Adriaen Collaert, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9633

Christus wordt door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt (Matteüs 3:13-17). Engelen houden Christus zijn kleren vast op de oever. Boven het hoofd van Christus de duif van de Heilige Geest en het kruis. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven…

Adriaen Collaert Jacques de Bie, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9638

Het interieur van een huis. De farizeeër Nikodemus is in gesprek met Christus in het midden van de nacht (Johannes 3:1-21). De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven van Christus.

Adriaen Collaert Jacques de Bie, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9640

De schoonmoeder van de apostel Petrus ligt ziek in bed. Christus buigt zich over haar en zegent haar. Terstond is zij genezen (Lucas 4:38-39). Rondom het bed de andere apostelen. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven van Christus.

Adriaen Collaert Jacques de Bie, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9645

Het bad te Betesda, een badplaats met geneeskrachtige eigenschappen. Christus beveelt een verlamde man zijn bed op te nemen en te wandelen. De man doet dit en is terstond genezen (Johannes 5:1-5). Op de achtergrond de engel Rafaël die het water van het bad beroert en zegent. De prent heeft een…

Adriaen Collaert Jacques de Bie, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9652

Lazarus, pas levend uit zijn graf gekomen, wordt door zijn familie losgemaakt van de grafdoeken. Martha en Maria Magdalena knielen voor Christus om hem te bedanken (Johannes 11: 1-44). De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven van Christus.

Adriaen Collaert, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9657

Christus zit geknield voor Petrus en wast zijn voeten. Petrus protesteert. De andere apostelen staan blootvoets rondom het tweetal (Johannes 13:4-17). De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven van Christus.