15 resultaten gevonden


anoniem Lucas van Leyden, 1517, tekening, RP-T-1912-25

anoniem Lucas van Leyden, ca. 1512, tekening, RP-T-1898-A-3983

Ontwerp voor een glasraam.

Lucas van Leyden, 1515 - 1519, prent, RP-P-OB-1803

Drie scènes uit het verhaal van Jaël. Links: Jaël geeft Sisera te drinken. Midden: Jaël doodt slapende Sisera door tentpin door zijn hoofd te slaan. Rechts: Jaël toont Berak en zijn mannen waar zij Sisera kunnen vinden.

Lucas van Leyden, 1515 - 1519, prent, RP-P-OB-1808

Drie scènes uit het verhaal van Izebel. Achab liggend in bed, zijn vrouw Izebel staand bij bed probeert hem op te beuren. Door raam is Naboth te zien die Achab wijngaar weigert, door deuropening is de steniging van Naboth te zien.

Jan Seversz, 1517, prent, RP-P-OB-4516

Blad uit een boek. Linker kolom tekst en wapenschild, rechter kolom portret van Filips de Schone en drie wapenschilden.

Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6236F

Eén van vier houtsneden, onderdeel van fries met koningen van Israël. Joram, Uzzia en Jonathan te paard. Boven alle drie banderol met naam en toenaam.

Hendrik Pietersz., 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-1820

Blad uit een boek. Christus aan het kruis, Maria aan rechterhand, Johannes aan linkerhand.

anoniem Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-OB-1832

Lucas van Leyden, anoniem Bernard van Orley, 1500 - 1510, tekening, RP-T-1886-A-603(V)

Mozes ontvangt de tafelen der wet; rechts een treurende Maria of Maria Magdalena.

Lucas van Leyden Hendrick Goudt, 1596 - 1598, tekening, RP-T-1964-37

Einde van alle 15 resultaten Terug naar boven