De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Trapvormig bouwwerk vol mensen en dieren. Links vooraan ligt een baby in een bedje, rechts zit een grijsaard met zijn benen bungelend boven een open graf. Bij de baby begint een 'leeftijdentrap', die van wieg tot graf tien treden telt, tien levensfasen. Bij elke leeftijd is een beest te zien dat die…

Liggend meisje bang voor geesten…

Paul Gauguin, 1894, prent, RP-P-1956-25

Een meisje ligt met opgetrokken knieën op een kleed en houdt angstig haar handen voor haar gezicht omdat zij bang is voor de geesten van overledenen. Volgens het geloof van de Maoris tonen de geesten zich in lichtflitsen en deze heeft de kunstenaar drie weergegegeven tegen de donkere achtergrond.

De Franciscaner monnink Ossváld…

anoniem, 1497 - 1507, prent, RP-P-1992-84

De Franciscaner monnink Ossváld Pelbárt (Pelbartus) zit aan een lessenaar te lezen in een omheinde tuin. Aan de vier hoeken van de voorstelling vier cirkels met de symbolen van de evangelisten.

Blad uit een Italiaanse incunabel…

anoniem, 1475 - 1499, prent, RP-P-1961-746

Blad uit een Italiaanse incunabel met liturgische verzen en een illustratie van een staande priester met een miskelk in omlijsting met bladmotieven. Boven de kelk is een hostie afgebeeld met de gekruisigde Christus en Maria en Johannes aan weerszijden van het kruis. Het blad is dubbelgevouwen en op…

Portret van Titus Livius

Giovanni Andrea Vavassore, 1520, prent, RP-P-1958-49

Portret van Titus Livius in halffiguur voor halfronde nis. In zijn hand houdt hij een boek en hij heeft een vinger opgeheven.

Vrouw met scepter en kroon

anoniem, 1497, prent, RP-P-1949-93C

Vrouw met scepter en kroon. Op verso staat Italiaanse boekdruk.

Drie geleerden en een riviergod

anoniem, 1551, prent, RP-P-OB-11.712

Drie geleerden en liggende riviergod. Op het verso staat Italiaanse boekdruk

Vrouw met scepter en kroon

anoniem, 1497, prent, RP-P-1949-93A

Vrouw met scepter en kroon. Op het verso staat Italiaanse boekdruk.