15 resultaten gevonden


Lucas van Leyden Robert de Baudous, 1591 - 1659, prent, RP-P-1887-A-11431

Tien broers van Jozef komen naar Egypte om graan te kopen voor hun hongerende families.

Lucas van Leyden Robert de Baudous, 1591 - 1659, prent, RP-P-1887-A-11429

De farao zit aan tafel te eten, Jozef wordt uit de gevangenis gehaald om zijn droom uit te leggen. Op de achtergrond is te zien hoe Jozef nieuwe kleren krijgt en de opzichter over heel Egypte wordt.

anoniem, 1580 - 1678, prent, RP-P-OB-52.346

Maria reikt het Christuskind een peer aan. Met deze vrucht wordt verwezen naar Christus als tweede Adam.

Abraham Allard Jan Saenredam, 1600, prent, RP-P-OB-83.133-125

Triomf van David. David met het hoofd van de krijger Goliath gespietst op zijn zwaard wordt bij de stadspoort verwelkomd door de zingende en dansende vrouwen van Israël. Het bijbelse verhaal gebruikt als allegorie op het einde van de oorlog en de Vrede van Utrecht, 1713. In de plaat verzen in het…

Lucas van Leyden Robert de Baudous, 1591 - 1659, prent, RP-P-1887-A-11426

De broers halen Jozef uit de put en verkopen hem aan passerende kooplieden die hem meenemen naar Egypte.

Lucas van Leyden Robert de Baudous, 1591 - 1659, prent, RP-P-1887-A-11433

Jakob reist met zijn hele familie naar Egypte om zich daar te vestigen. In de stad Gosen ontmoet hij zijn zoon Jozef.

anoniem, 1580 - 1678, prent, RP-P-OB-52.347

In een boogvormige nis schuift een man met hoed een jonge vrouw een ring om de vinger.

Lucas van Leyden Robert de Baudous, 1591 - 1659, prent, RP-P-1887-A-11428

Jozef zit met de bakker en de schenker van de farao in de gevangenis. Jozef legt hun dromen uit.

Lucas van Leyden Robert de Baudous, 1591 - 1659, prent, RP-P-1887-A-11430

Jozef trekt in een wagen door heel Egypte om de opslag van het graan in de zeven goede jaren te controleren.

Christoffel van Sichem Robert de Baudous (I), ca. 1591 - ca. 1659, prent, RP-P-BI-734

Ester zit geknield voor koning Ahasveros. Ahasveros buigt naar haar toe en kiest haar als zijn toekomstige vrouw.

Einde van alle 15 resultaten Terug naar boven