1 resultaat gevonden


Lucas van Leyden, Abraham Huybrechtsz Michiel le Blon, 1611 - 1616, prent, RP-P-1893-A-17861

Vellum met de titel van het boek. Hierboven in een medaillon een hert drinkend uit een beek. Onder het vellum een ovaal met de beeltenis van de harp spelende David voor Saul.